W dniu 16.02.2015r., w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Mrągowie, uczniowie uczcili powstanie Armii Krajowej (14.02.1942r.) układając dwa symbole, używane przez członków Polskiego Państwa Podziemnego – Polska Walcząca i żółw.

Zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacyjnym, wydawanym przez polskie podziemnie, litera „P” z domalowaną kotwicą u podstawy, była znakiem „zagłuszającym wrogą swastykę”, a także stanowiła symbol dający nadzieję oraz pokazujący wrogowi, że naród polski nie poddał się i czeka tylko na odpowiedni moment, żeby powstać i zrzucić więzy niewoli. Żółw, natomiast nawoływał do biernego oporu społeczeństwa, głównie pracującego dla niemieckiego okupanta m.in. w fabrykach i gospodarstwach rolnych. Symbol ten niósł za sobą hasło: „Pracuj Polaku powoli”. W literaturze fachowej i stronach internetowych można spotkać bardziej rozbudowane objaśnienia symboliki owego znaku: „Pracując wolniej przyspieszysz koniec wojny” czy „To jest żółw. Tak jak on poruszaj się pracując dla Niemca”. Rysunek żółwia, można było zastąpić literami pPp, posiadającymi te same znaczenie co piktogram zwierzęcy.

Cieszy mnie, że nasi uczniowie, w taki sposób oddali należną cześć dla polskich bohaterów z czasów II wojny światowej, którzy walczyli dla nas, dla niepodległej Rzeczpospolitej. Szkoda tylko, że tak mało osób zdaje sobie sprawę z istoty powstania AK dla Polski, a data 14.02. kojarzy się jedynie z amerykańskim, komercyjnym świętem zakochanych. Pamiętajmy o polskich herosach, których czyny zapisane są na kartach ksiąg i o tych bezimiennych, bo to oni napisali swoimi czynami naszą chwalebną historię.