wywiadowkaZEBRANIE Z RODZICAMI – 12.12.2013r. (czwartek)

16.00 – pedagogizacja rodziców uczniów klas pierwszych i drugich „ Rola wychowania
fizycznego w życiu młodego człowieka” (aula szkolna)

16.30 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z wychowawcami
klas

17.30 – spotkanie rodziców uczniów klas trzecich i czwartych z wychowawcami
klas

KLASA

WYCHOWAWCA

NR SALI

1a

p. Teresa Sołohub

7

1b

p. Bożena Szczęsna

8

1c

p. Antonina Kozak

13

1d

p. Iwona Dołżycka

5b

1e

p. Katarzyna Krawczyk

27

2a

p. Małgorzata Cienka

9

2b

p. Ewelina Dylak

12

2c

p. Grzegorz Ciosek

18

2d

p. Joanna Ajewska

15

2e

p. Justyna Matwiejczyk

24

2g

p. Renata Nowotnik

16

3a

p. Zofia Teleszewska

31

3b

p. Witold Flisiak

15

3c

p. Piotr Trypucki

16

3d

p. Hanna Lesman

12

3e

p. Anna Asztemborska

18

3g

p. Joanna Szawkowska

6

4a

p. Anna Ziółkowska

24

4b

p. Paweł Domurad

5

4c

p. Marta Perfikowska

9

4d

p. Magdalena Radziwon

17

4e

p. Zbigniew Marczuk

13

4g

p. Mariusz Szymczyk

26

 

Wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w godzinach od 16.30 do 18.30