OBSERWATOR okoI EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „OBSERWATOR”

Utrwal swoje postrzeganie rzeczywistości.

sowa2

 

CELE KONKURSU

 

 • odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich oraz ich upowszechnianie;
 • inspirowanie twórczości literackiej;
 • odkrywanie i promowanie osób utalentowanych literacko;
 • promowanie Mrągowa i okolic;

 

WARUNKI KONKURSU

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie tekstu w jednej lub w obu kategoriach:

a)      reportaż (może być wzbogacony fotografiami tego samego autora co tekst);

b)      proza – nowela, opowiadanie;

 1. Objętość tekstów – od 2. do 6. stron znormalizowanego wydruku komputerowego.
 2. Konkurs jest adresowany do bystrych obserwatorów współczesności, którzy dostrzegają w najbliższym otoczeniu tematy godne literatury, umieją zauważyć i opisać sytuacje dramatyczne lub liryczne, fascynujące dynamiką lub urzekające spokojną harmonią. Mogą to być historie, które dotyczą pojedynczego bohatera lub zdarzenia, które dotknęły zbiorowość, oparte na faktach lub tylko prawdopodobne.
 3. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zgodą na publikację utworów i zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu.
 4. Prace konkursowe należy przygotować w dwóch wydrukowanych egzemplarzach.
 5. Prace muszą być podpisane godłem; do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, klasę.
 6. Prace proszę składać do pani Bożeny Szczęsnej lub pani Joanny Ajewskiej.

TERMINY

1. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 17 stycznia 2014r.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po feriach zimowych w lutym 2014 r.

3. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych tekstów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE