PROMOCJA_20141

SZANOWNA KOLEŻANKO, SZANOWNY KOLEGO !

Serdecznie zapraszamy na kolejny Jubileuszowy Zjazd Absolwentów:
Liceum Pedagogicznego, Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń  Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, Studium Nauczania Początkowego w Mrągowie.

Spotkanie odbędzie się w Mrągowie w dniach
15 – 16 października 2016 r.

Program jubileuszowych obchodów 70 – lecia szkoły

15.10.2016 r. / sobota

9.00 – 10. 00 nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Świętego Wojciecha, ul  Królewiecka 32  /dla chętnych/

10.45 – 13.30 uroczyste obchody 70-lecia szkoły w CKiT, ul. Warszawska 26

14.00 – 15.00 obiad w Kasynie przy ul. Wojska Polskiego i w restauracji Patria przy ul. Wojska Polskiego 6 F

15.30 – 15.45 złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod tablicą pamiątkową szkoły

15.45 – 17.30 zwiedzanie szkoły, wystawy materiałów archiwalnych, spotkania w grupach klasowo- rocznikowych, spotkania z Profesorami w klasach

17.30 – 19.00 czas wolny

19.00 – 24.00 impreza towarzyska przy muzyce z minionych lat w Kasynie

16.10.2016 r. / niedziela – Śniadanie we własnym zakresie w miejscach zakwaterowania; program wg inwencji indywidualnej i grupowej uczestników.


Koszt uczestnictwa, wg wyboru:

  1. wpisowe obowiązkowe – 45,00zł/ absolwent / osoba towarzysząca – 35,00zł
  2. spotkanie towarzyskie w lokalu dla chętnych 120,00 zł od osoby/ absolwent, osoba towarzysząca/
  3. nocleg w Bursie Międzyszkolnej 27,00 zł (na indywidualną rezerwację i koszt uczestników – ilość miejsc ograniczona) lub w innych obiektach hotelowych we własnym zakresie.

Ubezpieczenie we własnym zakresie

Łączny koszt na dwa spotkania 165,00 zł./ bez noclegu/

Do 25.07. 2016 r. należy dokonać wpłaty na konto z dopiskiem „Zjazd Absolwentów 2016”, podać rok ukończenia szkoły, typ szkoły, panie podają nazwisko panieńskie.

Nr konta: 65935000010261354710020001

Po dokonaniu wpłaty proszę obowiązkowo zgłosić swój udział do członka komitetu Organizacyjnego Zjazdu listownie, telefonicznie, e- mailem.


 

Zgłoszenia przyjmuje: Urszula Kuchcińska, ul. Krzywa 43, 11 – 700 Mrągowo

e- mail urszula.kuchcinska@wp.pl

tel. 89 741 2137, kom. 696 141 426

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.dane osobowe uczestnika (nazwisko panieńskie)

2.dane kontaktowe (adres pocztowy, e- mail, telefon)

3.nazwę szkoły i rok ukończenia

Mile widziane materiały pamiątkowe i napisane wspomnienie z lat szkolnych / format A4/celem umieszczenia w Księdze Wspomnień Absolwentów.

Prosimy o koleżeńskie przekazanie tej informacji innym znanym absolwentom naszej szkoły.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Komitet Organizacyjny Zjazdu

 

KONTAKT ZASADNICZY:
Urszula Irena Kuchcińska z d. Dziedzioch / absolwentka  LP 1969/

i dodatkowo :

Elżbieta Kubeł z d. Bruchwalska / absolwentka LP 1969/.
Kontakt; 89/7416935  e-mail: k.elzbieta1950@gmail.com

Jan Gudelis/ absolwent LP 1968.
Kontakt 89/7413059; 781 092 232 e-mail jangudelis1@wp.pl

Osoby wspomagające:

Danuta Gołodolińska z d.Zera / absolwentka LP 1969/

Henryka Roszkowska / absolwentka LP 1969/