nasza-piekna-biblioteka-w-aurze-zimowej-011

POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZAPRASZA

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

 OFERTA ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Oferta zajęć bibliotecznych kierowana jest do wszystkich poziomów nauczania.

Oferowane przez nas zajęcia mają na celu:

  • przygotowanie do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,
  • wzbudzenie zainteresowania książką i czytaniem,
  • kształtowanie prawidłowych postaw zachowania się w placówkach kulturalnych,
  • wzbudzenie zainteresowań własnym regionem.

ZAJĘCIA DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Artystyczne kamienie ( 50 minut) – prace plastyczne, gry i kamienne zabawy z wykorzystaniem wystawy „Kamienny świat pana Wiesława”.
Zabawa w kamienne domino.

Wzory mazurskie (45 minut)– wypełnianie i ozdabianie wzorów kolorami. Zajęcia inspirowane pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestników Uniwersytetu III Wieku.

Bez złości mamy więcej radości(40 minut) – zajęcia z elementami biblioterapii. Gry i zabawy rozładowujące złość i agresję.

Urok i dowcip baśni mazurskich (60 minut)

Spacer po bibliotece – zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowanie się w placówce. Wysłuchanie baśni mazurskiej z książki Karola Małłka pt. „Opowieści znad mazurskiego Gangesu”. Zwrócenie uwagi na humor zawarty w przeczytanym utworze. Rysowanie scenki z wysłuchanej baśni. Utworzenie wystawki z wykonanych prac.

Nasza mała Ojczyzna w legendach, książkach i albumach (40 minut)

Spacer po bibliotece. Wyszukiwanie książek poprzez zabawę. Ułożenie znalezionych książek (albumów oraz książek dotyczących Mrągowa i okolic) na stoliku w czytelni. Rozmowa na temat Mrągowa i Mazur. Przeglądanie albumów – omawianie wybranych ilustracji. Wysłuchanie legend: Legenda o herbie Mrągowa, Legenda o Czosie i Zaczarowanej Jesionie.

Oferta edukacyjna Mazurskiego Parku Krajobrazowego:

zajęcia przyrodnicze prowadzone przez pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego: „W jesiennym lesie”; „Drzewa wokół nas”; „Zwierzęta w zimie”.

Osełka-masełka (50 minut)

Zajęcia o zdrowym odżywianiu połączone z produkcją i konsumpcją masła.

Cytrynowa maślanka (50 minut)

Zajęcia o zdrowym odżywianiu połączone z produkcją i konsumpcją maślanki.

Ozdoby świąteczne (70 minut)

Wykonywanie ozdób poprzedzone rozmową o tradycjach świątecznych. Zajęcia prowadzone w okresach przedświątecznych ( przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą).

ZAJĘCIA DLA KLAS I-III SZKOŁA PODSTAWOWA

Artystyczne kamienie – prace plastyczne, gry i kamienne zabawy z wykorzystaniem wystawy „Kamienny świat pana Wiesława”.
Zabawa w kamienne domino.

Wzory mazurskie – rysowanie i malowanie wzorów na deseczkach. Zajęcia inspirowane pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestników Uniwersytetu III Wieku.

Bez złości mamy więcej radości – zajęcia z elementami biblioterapii. Gry i zabawy rozładowujące złość i agresję.

Nikt nie jest samotny – zajęcia z elementami biblioterapii. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

Oferta edukacyjna Mazurskiego Parku Krajobrazowego:

zajęcia przyrodnicze prowadzone przez pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego: „W jesiennym lesie”; „Drzewa wokół nas”; „Zwierzęta w zimie”.

Spacerkiem po Mrągowie (60 minut)

Wirtualny spacer po Mrągowie (www.mragowo.pl; zakładka Wirtualna Panorama Mrągowa). Rozmowa o ulubionych miejscach w Mrągowie. Zabawy i gry utrwalające nazwy ulic, parków, skwerów, placów Mrągowa. Zabawa w grę pamięciową „Zapamiętaj Mrągowo”.

Urok i dowcip baśni mazurskich – wersja zmieniona (60 minut)

Rozmowa o Mazurach. Wyjaśnienie pojęć urok dowcip.

Wysłuchanie baśni mazurskiej „Dobry sposób” ze zbioru Karola Małłka „Opowieści znad mazurskiego Gangesu”. Zwrócenie uwagi na humor i dowcip zawarty w opowieści. Ćwiczenia w czytaniu: dopasowanie wyrazów występujących w tekście baśni do aktualnego znaczenia np.: białka – żona, legat – leniwy, …

Bajka czytana gwarą mazurską (45 minut)

Rozmowa o Mazurach. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne regionu. Wysłuchanie bajki „Cyrwuna Kapka” (Czerwony Kapturek) czytanej z zachowaniem fonetyki gwary mazurskiej. Zabawa w „Mazurskie słowa”.

Mazurskie tradycje świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) (60 min)

Rozmowa o tradycjach świątecznych charakterystycznych dla naszego regionu. Poznanie pojęć mazurskich związanych ze świętami (np. jutrznia na gody, guziny, zilija,…). Porównanie obchodów świątecznych współcześnie obchodzonych do dawnych zwyczajów – wyszukanie cech wspólnych.
Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie.

Smak Mazur (50 minut)

Rozmowa o ulubionych potrawach i smakołykach. W trakcie zajęć dzieci poznają oryginalne przepisy potraw mazurskich. Sporządzają i degustują cytrynową maślankę – orzeźwiający napój Mazurów. Czytanie fragmentów książki „Smak Mazur: kuchnia dawnych Prus Wschodnich” mówiących o historii kuchni mazurskiej. Oglądanie ilustracji z książek „Smak Mazur…” i „Zasmakuj w Mazurach” Mirosława Gworka i Waldemara Mierzwy, które przedstawiają pracę rybaków mazurskich, gospodarstwa domowe, żniwa, jarmarki, …
Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie charakterystyczne dla dawnej kuchni.
Zamiast cytrynowej maślanki, uczniowie mogą sporządzić masło.

Ozdoby świąteczne (70 minut)

Wykonywanie ozdób poprzedzone rozmową o tradycjach świątecznych.
Zajęcia prowadzone w okresach przedświątecznych ( przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą).

ZAJĘCIA DLA KLAS IV-VI

Artystyczne kamienie – prace plastyczne, gry i kamienne zabawy z wykorzystaniem wystawy „Kamienny świat pana Wiesława”.
Zabawa w kamienne domino.

Wzory mazurskie – rysowanie i malowanie wzorów na deseczkach. Zajęcia inspirowane pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestników Uniwersytetu III Wieku.

Bez złości mamy więcej radości – zajęcia z elementami biblioterapii. Gry i zabawy rozładowujące złość i agresję.

Nikt nie jest samotny – zajęcia z elementami biblioterapii. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

Ozdoby świąteczne (70 minut)

Wykonywanie ozdób poprzedzone rozmową o tradycjach świątecznych.
Zajęcia prowadzone w okresach przedświątecznych ( przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą).

Zabawy słowem (45 minut)

Kształcenie umiejętności właściwego doboru źródła informacji do określonych potrzeb. Rozwiązywanie testu literacko-językowego, w którym zawarte są różne zadania. Zabawy w znane przysłowia.

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? (60 minut)

Ćwiczenia usprawniające technikę czytania. Poznanie metod czytania. Usprawnianie rozumienia czytanego tekstu.

Bajki Warmii i Mazur (50 minut)

Rozmowa o zainteresowaniach czytelniczych. Czytanie gwarą bajek warmińsko-mazurskich.
Tworzenie mini-słowniczka ze słówek mazurskich.

Mazurskie tradycje świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) (60 min)

Rozmowa o tradycjach świątecznych charakterystycznych dla naszego regionu. Poznanie pojęć mazurskich związanych ze świętami (np. jutrznia na gody, guziny, zilija,…). Porównanie obchodów świątecznych współcześnie obchodzonych do dawnych zwyczajów – wyszukanie cech wspólnych. Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie.

Smak Mazur (50 minut)

Rozmowa o ulubionych potrawach i smakołykach. W trakcie zajęć uczniowie poznają oryginalne przepisy potraw mazurskich. Sporządzają i degustują cytrynową maślankę – orzeźwiający napój Mazurów. Czytanie fragmentów książki „Smak Mazur: kuchnia dawnych Prus Wschodnich” mówiących o historii kuchni mazurskiej. Oglądanie ilustracji z książek „Smak Mazur…” i „Zasmakuj w Mazurach” Mirosława Gworka i Waldemara Mierzwy, które przedstawiają pracę rybaków mazurskich, gospodarstwa domowe, żniwa, jarmarki, …
Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie charakterystyczne dla dawnej kuchni.
Zamiast cytrynowej maślanki, uczniowie mogą sporządzić masło.

Czytanie jest modne (40 minut)

Rozmowa o upodobaniach czytelniczych. Czytanie interesujących fragmentów wybranych książek. Wymiana książek pomiędzy uczestnikami zajęć. Zareklamowanie ulubionej swojej książki.

 

ZAJĘCIA DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

 

Wzory mazurskie – rysowanie i malowanie wzorów na deseczkach. Zajęcia inspirowane pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestników Uniwersytetu III Wieku.

Zabawy słowem (45 minut)

Kształcenie umiejętności korzystania z wydawnictw informacyjnych i właściwego doboru źródła informacji do określonych potrzeb. Rozwiązywanie testu literacko-językowego przy pomocy słowników, encyklopedii, leksykonów.

Trening szybkiego czytania (60 minut)

Usprawnianie techniki czytania. Ćwiczenia w czytaniu oraz ułatwiające rozumienie tekstu.

Mazurskie tradycje świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) (60 min)

Rozmowa o tradycjach świątecznych charakterystycznych dla naszego regionu. Poznanie pojęć mazurskich związanych ze świętami (np. jutrznia na gody, guziny, zilija,…). Porównanie obchodów świątecznych współcześnie obchodzonych do dawnych zwyczajów – wyszukanie cech wspólnych.
Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie.

Gwara mazurska (45 minut)

Słuchanie tekstów czytanych gwarą mazurską. Nauka mazurskich słówek. Czytanie fragmentów utworów zgodnie z zapisem fonetycznym.

Czytanie jest modne (40 minut)

Rozmowa o upodobaniach czytelniczych. Czytanie interesujących fragmentów. Wymiana książek pomiędzy uczestnikami zajęć. Zareklamowanie ulubionej swojej książki.

Kuchnia Mazurów – rozmowa o mazurskich tradycjach kulinarnych. Wykonanie mazurskiego przysmaku według dawnego przepisu regionalnego.

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Biblioteka pedagogiczna w naszym mieście (35 minut)

Zapoznanie z placówką. Omówienie funkcji biblioteki i warsztatu informacyjnego.

Jak się uczyć? (50 minut)

Poznanie technik usprawniających proces uczenia się. Ćwiczenia pamięci i koncentracji.

Mazurskie tradycje świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne) (60 min)

Rozmowa o tradycjach świątecznych charakterystycznych dla naszego regionu. Poznanie pojęć mazurskich związanych ze świętami (np. jutrznia na gody, guziny, zilija,…).

Porównanie obchodów świątecznych współcześnie obchodzonych do dawnych zwyczajów – wyszukanie cech wspólnych.
Zajęcia uatrakcyjniają eksponaty z Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie.

Zajęcia prowadzone są w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Gwara mazurska (45 minut)

Słuchanie tekstów czytanych gwarą mazurską. Nauka mazurskich słówek. Czytanie fragmentów utworów zgodnie z zapisem fonetycznym.

Czytanie jest modne (40 minut)

Rozmowa o upodobaniach czytelniczych. Czytanie interesujących fragmentów. Wymiana książek pomiędzy uczestnikami zajęć. Zastosowanie metody booktalking, czyli zareklamowanie książki.

Kuchnia Mazurów – rozmowa o mazurskich tradycjach kulinarnych. Wykonanie mazurskiego przysmaku według dawnego przepisu regionalnego.

 

Zajęcia przeprowadzane są na terenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej ul. Warszawska 51.

W celu umówienia się na zajęcia proszę dzwonić pod numer 89 7414080, bądź osobiście w godzinach otwarcia biblioteki.  Zapraszamy :)

DO WYDRUKU:

OFERTA ZAJĘĆ 2016/2017