GASTRONOMIA

W tym roku 24.10.2014r po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły przystąpili do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku : Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.

Olimpiada ta w Polsce ma długą tradycję. Jest to już jej XXXIX. edycja. Prowadzona jest równocześnie w 9. blokach tematycznych takich jak:

 • produkcja roślinna,
 • produkcja zwierzęca,
 • mechanizacja rolnictwa,
 • ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
 • ochrona i inżynieria środowiska,
 • żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,
 • agrobiznes,
 • leśnictwo
 • architektura krajobrazu.

Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:

I stopień – zawody szkolne,

II stopień – zawody okręgowe (międzywojewódzkie),

III stopień – zawody centralne.

 Na wszystkich stopniach przewiduje się eliminacje pisemne i eliminacje praktyczne.

W naszej szkole do eliminacji pisemnych, w których trzeba było rozwiązać test składający się z  60. pytań przystąpiło 41. uczniów, a do eliminacji praktycznych 11.

W części praktycznej uczniowie mieli do wykonania 3.zadania, w tym jedno polegające na wykonaniu potrawy.

Szkolna Komisja Olimpiady w składzie:

Joanna Mazurowska, Halina Tworkowska i Antonina Kozak

do etapu okręgowego, który odbędzie się w kwietniu w Olsztynie zakwalifikowała:

 • Alicję Bruzdę z klasy 4g Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
 • Sebastiana Górskiego z klasy 4c, uczącego się w zawodzie: kucharz (Technikum nr1)
 • Dominika Boska z klasy 3c, uczącego się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (Technikum nr1)

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie okręgowym.

 Joanna Mazurowska