plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

Uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie z  okazji XIV Dni Papieskich

Jan Paweł II –  Świętymi bądźcie

Formy konkursu:

  1. Informatyczny (prezentacja multimedialna w formacie .pps/.ppt/.exe/.avi).wielkość pliku nie powinna przekraczać 150MB. Czas trwania prezentacji-do 5.min. Całość należy zapisać na płycie CD/DVD
  2. Plastyczny (technika wykonania pracy dowolna (malarstwo, grafika, rysunek, collage);format pracy: A-4, A-3
  3. Literacki(wiersz poświęcony osobie Jana Pawła II zgodnie z tegorocznym hasłem Dni papieskich „ Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”). Uczestnik przygotowuje jeden wiersz związany z tegorocznym hasłem papieskim.

Wszystkie formy pracy należy przesłać do 10.10.2014r na adres organizatora:

Małgorzata Bajor-Luszowska

Zespół Szkół Zawodowych  ul. Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo

Na pracy należy umieścić :

  • – imię i nazwisko autora pracy
  • – klasa i wiek autora
  • – nazwa i adres szkoły
  • – imię i nazwisko opiekuna.

 Więcej informacji uzyskacie od nauczycieli religii (Małgorzata Piątkowska, Agata Żmijewska)