logo_su

Jak co roku, w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły, zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. W dniu 20.09.2016r., we wszystkich klasach przeprowadzono głosowanie na to stanowisko.

Zgłoszeni kandydaci:

 1. Daria Ołów 2C
 2. Krzysztof Momysz 2E
 3. Jakub Nowacki 2E
 4. Adam Wandyk 2E
 5. Katarzyna Mikołajczyk 3C
 6. Emilia Alencewicz 3E
 7. Aleksandra Białeta 3E
 8. Adrian Idziak 3E

Spośród tej ósemki wybrańców, czworo z nich uzyskało najwyższą liczbę głosów i to Oni będą reprezentować w tym roku szkolnym naszą brać uczniowską. Wszystkich oddanych głosów, w dniu 20.09.2016r., było 397, w tym 4 głosy nieważne.

NASI ZWYCIĘZCY

Zajmowane stanowiska:

PRZEWODNICZĄY SU: Adam Wandyk – 108 głosów

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO SU: Daria Ołów – 80 głosów

SKARBNIK: Krzysztof Momysz – 66 głosów

RZECZNIK PRAW UCZNIA: Adrian Idziak – 45 głosów

Pozostali Uczniowie, którzy otrzymali mniejszą ilość głosów, będą pełnić funkcję gwardii przybocznej, wspierającej Nasze władze uczniowskie.

Komisja Skrutacyjna podliczająca głosy i pełniąca nadzór nad prawidłowo przebiegającym głosowaniem, składała się z zeszłorocznych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i uczniów z SU niezwiązanych.

Skład Komisji Skrutacyjnej:

 1. Kamil Awłasewicz
 2. Klaudia Kneć
 3. Kacper Piotrowski
 4. Marta Parda
 5. Agnieszka Sobolewska

Wszystkim Kandydatom serdecznie gratulujemy odwagi przystąpienia do wyborów, natomiast ZWYCIĘZCOM życzymy wielu sukcesów na pełnionych stanowiskach. POWODZENIA !!!