Ekonomista

Uczniowie w trakcie nauki w technikum ekonomicznym 4 letnim mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i uzyskania tytułu technika ekonomisty

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

UWAGA ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ – NOWOŚĆ!!!

Uczniowie w trakcie nauki w technikum ekonomicznym 5 letnim mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji i uzyskania tytułu technika ekonomisty i technika rachunkowości.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – egzamin odbywa się pod koniec klasy czwartej.

EKA.07. – Prowadzenie rachunkowości – egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy piątej.

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi – tego nauczysz się w naszej szkole.

 

Praca: wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting