…– pod takim hasłem przebiegały tegoroczne szkolne obchody Światowego Dnia Liczby Pi w  Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie. Świętowaliśmy z malutkim opóźnieniem tj. 16.03.16r., ale cóż znaczą dwa dni spóźnienia wobec nieskończoności liczby Pi 🙂

W świętowanie urodzin tej najpopularniejszej liczby niewymiernej bawiliśmy się już po raz trzeci. W organizacji tegorocznej imprezy nauczycieli- matematyków wspierali uczniowie klasy II e. Do udziału w zabawie  zaproszeni zostali wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 2.  Aby zachęć klasy i zmobilizować  do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Liczby Pi, organizatorzy zaproponowali formułę konkursu.

Oto zasady rywalizacji:

  • w dniu 07.03.2016r. reprezentanci klas wylosowali nazwisko słynnego matematyka, na temat którego klasa powinna wykonać w domu plakat (plakat zawiera nazwisko matematyka, datę narodzin urodzin i śmierci, najważniejsze dokonanie, ciekawostkę na temat naukowca)
  • w dniu 16.03.2016r. na kolejnych długich  przerwach odbywać będą się gry i zabawy:

10.25-10.35 – zmagania z językiem obcym tj. zapisywanie wyrażeń matematycznych  językiem  symboli,
11.20 – 11.30 – rebusy matematyczne (do odszukania na drzwiach klasopracowni),
12.15 -12.25 – gra w kapsle – zdobywanie  pól z kolejnymi cyframi rozwinięcia liczby Pi.

Wszystkie konkurencje były punktowane. Nad  przebiegiem  zmagań czuwali przedstawiciele klasy II e.

Punktacja:

  • za plakat – od 5 do 10 punktów;
  • za poprawne zapisanie wyrażenia – od 1 do 3 punktów w zależnościod  stopnia trudności wyrażenia;
  • za poprawne odczytanie hasła ukrytego w rebusie – 5 punktów;
  • za zaliczenie pola z kolejną liczbą będącą rozwinięciem liczby Pi – 1 punkt

Reprezentacje klas z zapałem przystąpiły do współzawodnictwa (patrz foto).  W wielkim skupieniu tłumaczyły wyrażenia na język symboli matematycznych, w wielkim pośpiechu poszukiwały kolejnych rebusów i w jeszcze większym napięciu dobierały najtrafniejsze skojarzenia.

Uczniowie z „pewną dozą nieśmiałości”  przystępowali do konkurencji z kapslami.  Można było odnieść wrażenie, że grają w nie po raz pierwszy (?) 😮

Największą biegłością w posługiwaniu się językiem matematyki,  polotem w odgadywaniu haseł, a także chęcią zabawy  wykazała się klasa II d. To oni zwyciężyli, co dowodzi, że nie ilość a jakość się liczy (klasa liczy zaledwie 18 osób). Zwycięska klasa otrzymała nagrodę- niespodziankę i sesję zdjęciową z liczbą Pi przed budynkiem szkoły.

Zapraszamy do zabawy za rok.

Renata Nowotnik