Zgodnie z terminarzem  44.Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  pod koniec października  we wszystkich szkołach, biorących udział w tej olimpiadzie odbyły się eliminacje szkolne.  Olimpiada  ta jest jednym  z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Swym zasięgiem obejmuje ona 11 bloków tematycznych: produkcję roślinną,  produkcję  zwierzęcą, mechanizację rolnictwa, ogrodnictwo, technologię żywności, gastronomię, agrobiznes, inżynierię i ochronę środowiska, leśnictwo, architekturę krajobrazu i weterynarię.

W naszej szkole w obecnej edycji Olimpiady do rywalizacji w etapie szkolnym przystąpiło 27 uczniów, kształcących  się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Walczyli oni o kwalifikacje do etapu okręgowego w dwóch  blokach: Gastronomia  i  Technologia żywności. Uczestnicy musieli w każdym bloku rozwiązać test w części pisemnej składający się z 60 pytań oraz wykonać  3 zadania w części  praktycznej. Za obie części łącznie mogli  maksymalnie uzyskać 120 punktów. W częściach praktycznych trzeba było wykazać się umiejętnością wykonania dekoracji z rzodkiewek, rozpoznać różne gatunki grzybów oraz suchych nasion roślin strączkowych i określić możliwości ich zastosowania. Najwięcej problemów przysporzyło uczestnikom rozpoznanie szkodników żywności.

Szkolna Komisja OWIUR w składzie: Joanna Mazurowska i Antonina Kozak  sprawdziła testy i oceniła zadania praktyczne.

Najlepsze  wyniki uzyskały:

  • w bloku: Technologia żywności: uczennica klasy 3c: Sandra Gajo,
  • a  w bloku: Gastronomia:  Aleksandra Żubrowska, również z klasy 3c.

Na uznanie zasługują również: Katarzyna Dajnowska i Natalia Podsiad z klasy 3c oraz Maja Reus i Amelia Długozima  z klasy 2c.

Eliminacje szkolne OWIUR  były dla uczniów  wartościowym przeżyciem. Biorąc w nich  udział  mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności związane z ich kierunkiem kształcenia.

Propozycje uczestników na eliminacje okręgowe zostały zgłoszone przez Szkolną Komisję OWIUR, ale o  ostatecznej kwalifikacji zadecyduje  Komitet Okręgowy Olimpiady przy UWM w Olsztynie. Wyniki do szkół będą przesłane pod koniec listopada i wtedy poinformujemy,  kto z naszej szkoły  pojedzie 17 kwietnia 2019r na zawody II stopnia do Olsztyna.

Trzymamy kciuki za pomyślne kwalifikacje, bowiem  laureaci  i finaliści OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów.

Jest  o co walczyć!

Organizatorem zmagań XLIV OWIUR jest Komitet Główny  przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zwycięzcom eliminacji szkolnych gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy.

Joanna Mazurowska