Zgodnie z harmonogramem OWIUR  26 – 27 października we wszystkich szkołach w Polsce, których uczniowie biorą udział w tej Olimpiadzie przeprowadzono eliminacje szkolne. W bieżącym roku szkolnym odbywa się już 43. edycja olimpiady, która tradycyjnie przebiega w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. OWIUR jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co dla jej laureatów i finalistów oznacza m.in. zwolnienie z części pisemnej egzaminów zawodowych oraz możliwość otrzymania indeksu na wiele kierunków studiów. Odbywa się ona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwa Środowiska.

W naszej szkole uczniowie kształcący się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w dwóch blokach OWIUR: gastronomia i technologia żywności. Uczestnicy musieli w każdym bloku Olimpiady rozwiązać test w części pisemnej składający się z 60 pytań oraz wykonać 3 zadania w części praktycznej. Za obie części można było  maksymalnie uzyskać 120 punktów. Testy rozwiązywali uczniowie klas: 4c, 3c i 4 uczennice z klasy 2c. Do części praktycznej przystąpiły uczennice klasy 3c: Milena Olbryś, Wiktoria Widuto i Iza Łojewska oraz uczennice klasy 2c:  Sandra Gajo, Sandra Kozłowska, Anna Konopko i Aleksandra Żubrowska.

Rozwijają one swoje zainteresowania związane z żywnością i żywieniem na zajęciach dodatkowych.

Zadania bloku technologia żywności wymagają wiedzy z zakresu znajomości towaroznawczej różnych produktów, ich znakowania i metod utrwalania żywności. Bloku gastronomia zaś umiejętności sporządzania potraw i obsługi klienta oraz oceny wartości odżywczej produktów spożywczych i ich zastosowania.

Biorąc udział w tej Olimpiadzie uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności związane z ich kierunkiem kształcenia.

Po analizie wyników obu części Olimpiady, decyzją Szkolnej Komisji OWIUR do reprezentowania szkoły w eliminacjach okręgowych zostały zgłoszone następujące uczennice:

W bloku Gastronomia:

  1. Milena Olbryś  z klasy 3c
  2. Wiktorię Widuto  z klasy 3c
  3. Iza Łojewska z klasy 3c

i

W bloku Technologia żywności:

  1. Sandra Gajo z klasy 2c 
  2. Aleksandra  Żubrowska  z klasy 2c
  3. Sandra Kozłowska z klasy 2c

O ostatecznej kwalifikacji do etapu okręgowego zadecyduje jednak Komitet Okręgowy Olimpiady. Wyniki do szkół będą przesłane pod koniec listopada i wtedy poinformujemy, kto z naszej szkoły pojedzie 12 kwietnia 2019r na zawody II stopnia na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski do Olsztyna.

Uczestnikom i zwycięzcom eliminacji szkolnych gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy.

Joanna Mazurowska