kn

Zajęcia z młodzieżą w ramach art.42.pkt 2 KN w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

 

L.p. Nazwisko i imię nauczyciela Tematyka zajęć Termin (dzień i godzina) Miejsce
1. Ajewska Joanna Przygotowanie do matury Poniedziałki 1 i 2 lekcja s.15
2. Bańkowska Anna Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ekonomicznych Poniedziałek 14.05 – 14.50 Sala 5b
3. Bruderek Sylwia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego Poniedziałek 14.05 – 14.50, 14.55-15.40 Sala 4
4. Cienka Małgorzata Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1-3Zajęcia przygotowujące do matury dla klas 4a i 4c(co drugi tydzień). Środa 14.55 – 15.40Czwartek (co drugi tydzień) 8.00 – 8.45Piątek(co drugi tydzień) 13.15.-14.00 Sala nr 5
5. Ciosek Grzegorz Przygotowanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów kulinarnych oraz imprez okolicznościowych. Zajęcia blokowe przed danym wydarzeniem 5k
6. Denkiewicz Maria Zajęcia wyrównawcze z matematyki Poniedziałek 15.00-16.30 Sala 18
7. Dołżycka Iwona Zajęcia przygotowujące do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji A.35 Wtorek- 14.05-14.50środa -8.00-8.45 Sala 5sala 5b
8. Domurad Paweł Zajęcia wspomagające z j. niemieckiego. Poniedziałek, środa, czwartek 8:00-8:45 Do ustalenia
9. Dylak Ewelina Zajęcia uzupełniające z języka niemieckiego. Poniedziałek 14:55 – 15: 40 Sala 13
10. Flisiak Witold Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców Środa 15.15 – 16.45 Hala sportowa
11. Gadomski Sławomir Zajęcia doskonalące z biologii dla maturzystów (kl. 4c) przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym. Czwartek 14.55 – 15.40 Sala 26
12. Grabarek Danuta Zajęcia wyrównawcze z marketingu i finansów kl.1d, 2e, 2d, 3d Poniedziałek 14.05 – 14.50Środa 14.05 – 14.50 Sala 13
13. Kłudkiewicz Bernadeta Zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka siatkowa) Poniedziałek 15.00-16.30 Sala sportowa
14. Kodź-Wichowska Karolina Zajęcia wyrównania szans edukacyjnych z chemii. Środa 8:00 – 8:45 (termin dokładny do ustalenia z uczniami) Wolna sala w tym czasie
15. Kozak Antonina Zajęcia z barmaństwa,zajęcia przygotowujące do Olimpiady PCK Czwartek 15.00-16.30zgodnie z harmonogramem olimpiady Aula
16. Krawczyk Katarzyna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych logistycznych dla klasy 1eZajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- kwalifikacja A.31 (etap pisemny i praktyczny) 3e Wtorek 13:15-14:00 (co 2 tygodnie)Wtorek 14:00-14:50 (co 2 tygodnie) s. 27s. 27
17. Lasota Mariusz Zajęcia rozwijające wiedzę z zakresu TI Piątek 15:10-16:40 s. 23
18. Lesman Hanna Zajęcia doskonalące umiejętności z języka niemieckiego (przygotowanie do egzaminu maturalnego Wtorek: 8.00-8.45czwartek (co drugi tydzień): 14.05-14.50 s. 12
19. Lewkowicz Magdalena Zajęcia Szkolnego Klubu Europejskiego Poniedziałek, 14.50-15.35 s.7
20. Majewska Karolina Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów hotelarskich. Przygotowanie i realizacja szkolnego konkursu hotelarskiego. Poniedziałek: 14.00-14.50Czwartek: 14.00-14.50 (terminy ustalane z uczniami według potrzeb) s.14Ks.16k
21. Majewska Urszula Współpraca z parafią św. Wojciecha w Mrągowie. Według potrzeb. Parafia św. Wojciecha w Mrągowie.
22. Marczuk Zbigniew SKS – piłka nożna. Wtorek 15.00 – 16.30 sala sportowa
23. Mazurowska Joanna Zajęcia utrwalające i doskonalące wiadomości i umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów.Zajęcia przygotowujące młodzież do etapu okręgowego OWiUR.Działania związane z organizacją konkursów imprez okolicznościowych. Wtorek 15.50 ( 1 lub 2 godziny) i inne terminy pasujące młodzieży lub związane z planowanym konkursem. s. 11k
24. Miklaszewicz-Nestoruk Jolanta Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- kwalifikacja A.35 (etap praktyczny) 3dZajęcia przygotowujące do projektu Lekcje z ZUS 3d. Poniedziałek 8.00-9.35Czwartek 13.15-14.00 s. 23s. 23
25. Mikłasz Marta Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów turystycznych Poniedziałek 13.15-14.00 Sala 13
26. Młynarczyk Zdzisław Nauka inwestowania na GPW.Konsultacje indywidualne według potrzeb uczniów i nauczyciela. Środa 14.05-15.40Czwartek 13.15- 14.00 s.25
27. Nowotnik Renata Zajęcia przygotowujące do matury kl. IV b, IV gZajęcia doskonalące kl. III dKonsultacje dla uczniów z orzeczoną dyskalkulią

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla ucz. kl. I d, I e

pn. 12.25- 13.1014.05 – 14.50czw. 13.10.-14.00 

wt. 14.05 – 14.50

s. 16s. 25 

s. 16

28. Olencka Wioleta Szkolne koło teatralne w zależności od potrzeb czytelnia lub aula
29. Parzych Zofia Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2A Środa 8.00 – 8:45 s. 31
30. Perfikowska Marta Przygotowanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów kulinarnych oraz imprez okolicznościowych. Zajęcia blokowe przed danym wydarzeniem 5k
31. Radziwon Magdalena Przygotowanie uczniów kl. IV C do egzaminu maturalnego, konsultacje Poniedziałek 8.00-8.45 17
32. Rogińska Małgorzata Zajęcia przygotowujące do matury:klasa 4eklasa 4e 

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej dla uczniów klas 4e,4d

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy 2e

Czwartek 8.00-8,45 ( co 2 tyg)czwartek 14.05-14.50( co 2 tyg)

piątek, 13.15-14.00

czwartek, 14.50-15.35 ( co 2 tyg)

s.9s.9 

s.9

s.9

33. Różańska Ewa Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów logistycznych kl.1-3. Środa 8.50 – 9.35Czwartek 14.05 – 14.50 Wolna sala w tym czasie.
34. Siwik Sabina Warsztaty biblioteczne w kl. I-IV. Na zastępstwach w czytelni biblioteki Czytelnia biblioteki
35. Skarżyńska Marta Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii. Poniedziałek 14.00 – 14.50Środa 14.00 – 14.50 s. 8s. 12
36. Sobotka Aleksandra
37. Sołohub Teresa Zajęcia uzupełniające z geografii Poniedziałek – 8 godz. lekcyjna

Piątek – 8 godz. lekcyjna

s. 24
38. Szawkowska Joanna Zajęcia dla maturzystów Poniedziałek 14:00-14:45 (4g)Środa 8:00 – 8:45 (4e) s. 6s. 6
39. Szczęsna Bożena Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego Środa 13.15-14.00czwartek 13.15-14.00 Wolna sala w tym czasie.
40. Wawrzeniuk Krzysztof Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Wtorek 14.05-14.50 Wolna sala w szkole.
41. Węglewska Irena SKS – koszykówka Czwartek 15.15 – 16.00 Sala gimnastyczna
42. Ziółkowska Anna Zajęcia doskonalące z j. angielskiego dla maturzystów (kl. 4d) przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym. czwartek 8.00-8.45piątek 12.25-13.10 s. 4
43. Żmijewska Agata Szkolny wolontariat hospicyjny Według wytycznych Zarządu Hospicjum Domowego św. Wojciecha w Mrągowie. W szkole (sala nr 15) lub biuro hospicyjne