14881397401473835493144541470614414557001409010289kalendarz-roku-szkolnego 2018/2019

 

 

Lp. Działanie Termin
        1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3.09.2018
        2 Spotkanie z pracodawcami – konferencja 6.09.2018
        3 Spotkanie z rodzicami klas 1-4 10.09.2018
        4 Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców 12.09.2018
        5 Spotkanie rady pedagogicznej 13.09.2018
        6 Szkoleniowa rada pedagogiczna 17.09.2018
        7 Wyjazdy integracyjne klas pierwszych 17-21.09.2018
        8 Ślubowanie klas pierwszych 27.09.2018
        9 Szkoleniowa rada pedagogiczna – „Bezpieczna szkoła” 02.10.2018
    10 Dzień Edukacji Narodowej – szkolne obchody 12.10.2018
    11 Sprawdzian wiedzy i umiejętności przed egzaminem zawodowym – klasy 4 i 3e 16 – 19.10.2018
    12 Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny 1.11.2018
    13 Praktyka  zawodowa klasy 3D TE (130 godzin) 05.11.2018 – 27.11.2018
    14 Szkolne obchody Święta odzyskania niepodległości 09.11.2018
    15 Wystawienie propozycji ocen z przedmiotów zawodowych w klasach 4 09.11.2018
    16 Spotkanie z rodzicami klas 1-4 15.11.2018
    17 Szkolne obchody Dnia walki z AIDS 30.11.2018
    18 Wystawienie ocen półrocznych w klasach maturalnych 11.12.2018
    19 Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych 14.12.2018
    20 Zakończenie półrocza w klasach maturalnych 14.12.2018
    21 Wystawienie propozycji ocen w klasie 3e z przedmiotów zawodowych, które kończą się
w I semestrze
14.12.2018
    22 Spotkanie z rodzicami klas maturalnych 18.12.2018
    23 Jasełka szkolne 21.12.2017
    24 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2018
    25 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – dni wolne od zajęć dydaktycznych 09 – 10.01.2019
    26 Wystawienie ocen półrocznych  w klasach 1-3 14.01.2019
    27 Rada klasyfikacyjna dla klas 1-3 17.01.2019
    28 Zakończenie półrocza w klasach 1-3 18.01.2019
    29 Ferie zimowe 21.01 – 3.02.2019
    30 Półroczne spotkanie  z rodzicami klas 1-3 5.02.2019
    31 Rada podsumowująca pracę szkoły za I półrocze 7.02.2019
    32 Sprawdzian wiedzy i umiejętności przed egzaminem maturalnym z j. polskiego, matematyki, j. obcych 5, 6, 7.02.2019
    33 Rekolekcje wielkopostne Marzec 2019
    34 Wystawienie propozycji ocen w klasach maturalnych 12.03.2019
    35 Spotkanie z rodzicami 14.03.2019
    36 Praktyka zawodowa klasy 2D TE (120 godzin) 25.03. – 12.04.2019
    37 Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019
    38 Wystawienie ocen końcowych w klasach 4 12.04.2018
    39 Sprawdzian wiedzy i umiejętności przed egzaminem zawodowym – klasy 3 i 2a 08 – 12.04.2019
    40 Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych 17.04.2019
    41 Zakończenie roku klas maturalnych 26.04.2019
    42 Święto pracy – dzień wolny 1.05.2019
    43 Święto Konstytucji 3 Maja 3.05.2019
    44 Egzamin maturalny Wg harmonogramu CKE
    45 Praktyka zawodowa klasy 2E TL (160 godzin)Praktyka zawodowa klasy 2A TH/TOT ((160 godzin) 06.05.18 – 31.05.19
    46 Praktyka zawodowa klasy 2C TŻiUG (160 godzin)Praktyka zawodowa klasy 3A TH/TOT ((160 godzin) 20.05.19 – 14.06.19
    47 Wystawienie  propozycji ocen końcoworocznych 10.05.2019
    48 Spotkanie z rodzicami 14.05.2018
    49 Boże Ciało – dzień wolny 20.06.2019
    50 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1-3 11.06.2019
    51 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 1-3 14.06.2019
    52 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cześć praktyczna D – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17.06.2019
    53 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cześć pisemna – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 18.06.2019
    54 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 21.06.2019
    55 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna DK i W 21.06 – 04.07.2019
Wg harmonogramu CKE
    56 Ferie letnie 24.06 – 31.08.2019