14881397401473835493144541470614414557001409010289kalendarz-roku-szkolnego 2017/2018

 

Lp. Działanie Termin
        1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 4.09.2017
        2 Spotkanie z rodzicami klas 1-4 7.09.2017
        3 Spotkanie dyrektora z  Radą Rodziców 12.09.2017
        4 Spotkanie rady pedagogicznej 14.09.2017
        5 Wyjazdy integracyjne klas pierwszych 18-22.09.2017
        6 Ślubowanie klas pierwszych 27.09.2017
        7 Dzień Edukacji Narodowej- szkolne obchody 13.10.2017
        8 Sprawdzian wiedzy i umiejętności przed egzaminem zawodowym – klasy 4 i 3e 16 – 20.10.2017
        9 Dzień Wszystkich Świętych- dzień wolny 1.11.2017
    10 Praktyka  zawodowa klasy3D TE (130 godzin) 02.11.17– 24.11.17
    11 Szkolne obchody  Święta odzyskania niepodległości 10.11.2017
    12 Wystawienie propozycji  ocen z przedmiotów zawodowych w klasach 4 14.11.2017
    13 Spotkanie z rodzicami klas 1-4 16.11.2017
    14 Szkolne obchody Dnia walki z AIDS 1.12.2017
    15 Wystawienie ocen półrocznych w klasach maturalnych 11.12.2017
    16 Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych 14.12.2017
    17 Zakończenie półrocza w klasach maturalnych 15.12.2017
    18 Wystawienie propozycji ocen w klasie 3e z przedmiotów zawodowych, które kończą się w I semestrze 15.12.2017
    19 Spotkanie z rodzicami klas maturalnych 18.12.2017
    20 Jasełka szkolne 22.12.2017
    21 Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017
    22 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – dni wolne od zajęć dydaktycznych 10 – 11.01.2018
    23 Wystawienie ocen półrocznych  w klasach 1-3 15.01.2018
    24 Rada klasyfikacyjna dla klas 1-3 18.01.2018
    25 Zakończenie półrocza w klasach 1-3 19.01.2018
    26 Ferie zimowe 22.01.-4.02.2018
    27 Półroczne spotkanie  z rodzicami klas 1-3 6.02.2018
    28 Rada podsumowująca pracę szkoły za I  półrocze 8.02.2018
    29 Sprawdzian wiedzy i umiejętności przed egzaminem maturalnym z j. polskiego, matematyki, j. obcych 6-7-8.02.2018
    30 Rekolekcje wielkopostne Marzec  2018
    31 Wystawienie propozycji ocen w klasach maturalnych 20.03.2018
    32 Spotkanie z rodzicami 22.03.2018
    33 Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-3.04.2018
    34 Praktyka zawodowa klasy 3A TH (160 godzin) i 2C TŻiUG (160 godzin) 09.04.18 – 08.05.18
    35 Wystawienie ocen końcowych w klasach 4 20.04.2018
    36 Sprawdzian wiedzy i umiejętności przed egzaminem zawodowym – klasy 3 i 2a 23 – 27.04.2018
    37 Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych 24.04.2018
    38 Zakończenie roku klas maturalnych 27.04.2018
    39 Święto pracy – dzień wolny 1.05.2018
    40 Święto Konstytucji 3 Maja 3.05.2018
    41 Egzamin maturalny Wg harmonogramu CKE
    42 Praktyka zawodowa klasy 2D TE (120 godzin) 07.05.18 – 25.05.18
    43 Praktyka zawodowa klasy 2E TL (160 godzin) 07.05.18 – 04.06.18
    44 Praktyka zawodowa klasy 2A TH/TOT (160 godzin) 07.05.18 – 04.06.18
    45 Wystawienie  propozycji ocen końcoworocznych 14.05.2018
    46 Spotkanie z rodzicami 15.05.2018
    47 Boże Ciało – dzień wolny 31.05.2018
    48 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1-3 14.06.2018
    49 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 1-3 19.06.2018
    50 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cześć pisemna – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 19.06.2018
    51 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 22.06.2018
    52 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 22.06 – 04.07.2018Wg harmonogramu CKE
    53 Ferie letnie 23.06.-31.08.2018