Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby Π (pi), jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”. Jest to również dzień urodzin Alberta Einsteina, Wacława Sierpińskiego i Józefa Zająca (polskich matematyków), zatem nieprzypadkowo w tym dniu obchodzimy święto Π.

Główne cele obchodów Światowego Dnia  Liczby Pi w naszej szkole  to:

  1. rozbudzanie zainteresowań uczniów i motywowanie  ich do twórczej pracy,
  2. kształcenie logicznego  myślenia,
  3. pogłębianie wiedzy i umiejętności matematycznych,
  4. integracja klas w poprzez wspólną zabawę.

Nad prawidłowym przebiegiem obchodów czuwali uczniowie klasy 2d, którzy udekorowali  korytarze szkolne  oraz pełnili rolę sędziów. W ramach obchodów  przeprowadzony  został konkurs polegający na:

  1. a) wykonaniu w domu pracy plastycznej pod tytułem „W świecie fraktali”,
  2. b) aktywnym udziale w grach i zabawach:

-pierwsza długa przerwa 10.25-10.35 – „Zgadnij, kto to?” na podstawie portretu należało odgadnąć imię i nazwisko znanego matematyka, w tej kategorii najwięcej punktów(dziewięciu rozpoznanych matematyków)  zdobyły klasy 3d,3e,4e;

-druga długa przerwa 11.20 – 11.30 – „Śladami  liczby Pi” – zadanie uczniów polegało na znalezieniu cyfr ukrytych w różnych miejscach i ułożeniu jak najdłuższego rozwinięcia liczby Pi, w tej kategorii po 10 punktów zdobyły klasy 1a,3d,3e;

-trzecia długa przerwa 12.15 -12.25 – „Mierniczy Liczby Pi” – na korytarzu narysowane zostały okręgi o różnym obwodzie, zadanie  polegało na  zmierzeniu obwodu i średnicy nitką, dokonaniu niezbędnych przekształceń i wyliczeniu jak najbardziej dokładnego rozwinięcia liczby Pi( uczniowie mieli do dyspozycji  nitki, linijki i kalkulatory), najdokładniej zrobiły to klasy 3e i 3d.

Wyniki zostały przeliczone na punkty wg regulaminu:

klasa 1a – 24 punkty – III miejsce

klasa 1c – 10 punktów

klasa 1d – 10 punktów

klasa 1e – 13 punktów

klasa 2a- 23 punkty

klasa 2e – 8 punktów

klasa 3d – 28 punktów – II miejsce

klasa 3e – 39 punktów – I miejsce

klasa 4e – 9 punktów

Najwyższą  liczbę punktów  zdobyła klasa 3e, która otrzymała nagrodę -niespodziankę – kupon na dodatkowe nieprzygotowanie z matematyki oraz słodką  niespodziankę .

Gratulujemy!!!

Oto Dzień Liczby Π w Zespole Szkół nr 2: