Korzystając z gościnności Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego na Półwyspie Czterech Wiatrów w Mrągowie, 21 kwietnia 2015r. klasa II E kształcąca się w zawodzie technik logistyk wybrała się tam na wycieczkę zawodową pod opieką p. Ewy Różańskiej i p. Mariusza Lasoty.

Przewodnim tematem wycieczki było zastosowanie i znaczenie logistyki wojskowej, a jej przejawy widoczne były już od początku, tj. od środka transportu, którym młodzież dostała się na półwysep otoczony dookoła przez przepiękne jezioro Czos. Podróż specjalnie uruchomionym promem na tę okazję dla wielu z nich była ciekawą przygodą.

Na lądzie czekał już na młodzież starszy chorąży p. Mariusz Bańkowski- przewodnik wprowadzający w tajniki logistyki wojskowej.

Zwiedzanie obiektu rozpoczęto od zapoznania się z ogólnym zagospodarowaniem przestrzeni i rozłożeniem obiektów taktycznych, tj. dowództwo, park maszynowy, obiekty rekreacyjne, kuchni i stołówki, punktów mieszkalnych. Pan Mariusz Bańkowski opowiedział o przeznaczeniu ośrodka i charakterze świadczonych usług.

Następnie młodzież przeszła do sekcji wychowawczej, gdzie poznali historię półwyspu i warunki jakie należy spełnić by dostać się do służb mundurowych, bardzo przy tym zachęcając młodzież do dalszej nauki w dziedzinie wojskowości. Opowiedziano o działalności prowadzonej przez ośrodek oraz osobach, które z tych usług korzystają- jest to również wsparcie psychologiczne dla żołnierzy wracających z misji zagranicznych. Młodzież zapoznano również z obowiązującym umundurowaniem bojowym każdego żołnierza porównując go do mundurów wcześniej obowiązujących i wyposażenia dodatkowego.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie magazynu sekcji technicznej, który wprowadził uczniów w niesamowite zainteresowanie i zachwyt. Wśród elementów, które się tam znajdowały uczniowie najbardziej byli zainteresowani maskami gazowymi, narzędziami saperskimi, ubraniami ochronnymi, urządzeniami do pomiaru napromieniowania terenu oraz pomieszczeniem, do którego nie mogliśmy wejść ze względu na duże stężenie chloru. Wszystkie elementy, które znajdowały się w tym magazynie były bardzo dokładnie opisane i uporządkowane, w celu natychmiastowej dostępności w przypadku „W”.

Oprócz typowych obiektów technicznych wojskowych p. Mariusz Bańkowski pokazał nam wyposażenie sportowe i rekreacyjne jednostki ogólnodostępne dla znajdujących się tam żołnierzy na obozach szkoleniowo- kondycyjnych- siłownia oraz wyposażenie magazynu sportów sezonowych w różnorodny sprzęt: narty, snowboard, sanki, rolki, łyżwy, paintball, kajaki, rowery wodne, sprzęt do golfa, piłki do gier zespołowych, sprzęt do tenisa.

Po tak dynamicznym zwiedzaniu uczniowie przeszli do miejsca, gdzie czekało palące się ognisko i mogli upiec kiełbaski, które mieli przygotowane.

Na koniec wyprawy uczniowie zobaczyli nowoczesną kontenerową stację paliw oraz wymogi wojskowe odnośnie wyposażenia samochodów wojskowych w razie nieprzewidzianych ataków wroga. Ciekawostką było zastosowanie kontenera osłoniętego wiatami przed warunkami pogodowymi i co ciekawsze takie same kontenery mają zastosowanie w polskich bazach stacjonujących na misjach zagranicznych.

Wycieczka była bardzo interesująca i bogata w wiedzę dydaktyczną, której nie można poznać na lekcjach. Uczniowie dowiedzieli się dużo nowych rzeczy o logistyce, a zwłaszcza o logistyce wojskowej.

Jedyny niedosyt, jaki uczniów nurtował po tak wyczerpującym zwiedzaniu było umiejscowienie magazynu/ów? broni wojskowej, na które nie uzyskali odpowiedzi. No cóż – tajemnica wojskowa?!

Katarzyna Krawczyk