W DOMU MENDELSOHNA w Olsztynie odbyło się spotkanie z cyklu Salon Mendelsohna pt.: „CENA ZGODY”. Na to spotkanie wybrała się grupa młodzieży z ZS nr 2 w Mrągowie pod opieką pań Magdaleny Lewkowicz i Joanny Ajewskiej.

O wielokulturowej historii Wilna, dramatycznych doświadczeniach wojny i wileńskiego getta oraz o niezwykłej sile sztuki i jej roli w budowaniu dialogu między narodami mówił prof. Markas Petuchauskas (Wilno), autor książki „Price of Concord“  i prof. Sławomir Buryła (Olsztyn). Spotkanie prowadziła pani prezes Kornelia Kurowska. Gośćmi byli: pani wicemarszałek województwa Wioletta Śląska-Zyśk oraz ambasador Litwy.

Przed spotkaniem uczniowie poznali to wyjątkowe miejsce w Olsztynie czyli Dom Mendelsona, a jednocześnie siedzibę Stowarzyszenia Borussia. Niewiele osób wie kim był olsztyński architekt Erich Mendelsohn.

Dom Oczyszczenia, hebr. Bet Tahara, obecnie zwany również Domem Mendelsohna – dawny dom przedpogrzebowy gminy żydowskiej w Olsztynie zbudowany w 1913 roku według projektu architekta Ericha Mendelsohna. Obiekt jest jednocześnie pierwszym dziełem Mendelsohna oraz ostatnią zachowaną pamiątką po gminie i ludności żydowskiej w Olsztynie.