W tym roku obchodzimy rocznicę 500 – lecia  reformacji. Historycznie – bardzo ważna rocznica dla Warmii i Mazur, chociażby z tego względu, że przed II wojną światową, na tych terenach mieszkało ponad 90 procent ludności wyznania protestanckiego.

31 października 1517 roku katolicki zakonnik , Marcin Luter, ogłosił w Wittenberdze 95 tez, mających na celu reformę ówczesnego Kościoła. Za sprawą ruchu reformacyjnego w Rzeczypospolitej rozpowszechniane były pisma religijne i literatura w języku polskim. Pierwszy całkowity przekład Biblii na język polski, zwany Biblią brzeską, wydano już w 1563 r., a Mikołaj Rej jako zwolennik reformacji uznany jest za ojca polskiej literatury.

Szczególne znaczenie miała reformacja dla naszego regionu. Wielu wybitnych ewangelików Mazurów, jak ksiądz Gustaw Gizewiusz, ksiądz Krzysztof Mrongowiusz czy poeta Michał Kajka, wnieśli wielki wkład w rozwój kultury i tradycji naszych ziem. Często też stawali w obronie polskiej mowy i sprzeciwiali się germanizacji Mazurów.

Nasza biblioteka włączyła się w obchody rocznicy reformacji. Jednym z punktów była prelekcja na temat reformacji, przygotowana i wygłoszona w czytelni naszej biblioteki, przez Łukasza Aścika, mieszkańca Mikołajek, przyszłego studenta teologii ewangelickiej.

W wykładzie wzięli udział uczniowie klas drugich (a, d, e) Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie pod kierunkiem pani Małgorzaty Piątkowskiej – nauczycielki religii.

Wykład poparty slajdami, składał się z trzech części; pierwsza część dotyczyła ogólnych wiadomości na temat reformacji, w drugiej części uczniowie mogli dowiedzieć się, jak sprawa wyglądała na Warmii i Mazurach,  a w trzeciej części poznali strukturę kościoła ewangelickiego, dowiedzieli się o podobieństwach i różnicach między Kościołem ewangelickim, katolickim i prawosławnym. Dziękujemy panu Łukaszowi oraz uczniom za zainteresowanie się tematem.

Kolejnym punktem związanym z obchodami reformacji w bibliotece, będzie wystawa, której otwarcie planujemy w połowie października. Już dziś zapraszamy.

Jolanta Hellis