PRAWYBORY

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują – Centrum Edukacji Obywatelskiej daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju sprawach.

Celem akcji „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  • dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów,
  • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.

Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. W młodzieżowych wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 uczestniczyło 1480 szkół, a głosowało 200 tysięcy uczniów. W projekcie Młodzi głosują uczestniczyło dotąd prawie 2,5 miliona uczniów z całej Polski. Projekt uzyskał poparcie środowisk społecznych, a o jego efektach niejednokrotnie informowały media. Od 2007 roku akcja posiada Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt Młodzi głosują w swoim założeniu jest daleki od jakiejkolwiek agitacji politycznej – chodzi jedynie o angażowanie młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

Organizując 19 maja prawybory w ZS nr 2 im . Władysława Jagiełły w Mrągowie, uczniowie podjęli decyzje dokonując wyboru, o czym świadczą następujące wyniki.

Uprawnionych do głosowania –334

Frekwencja wyborcza – 32%

Głosów ważnych oddanych na:

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 5

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy – 1

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy – 3

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 26

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch – 9

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina – 0

Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke – 41

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 14

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 3

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia – 3

Komitet Wyborczy Samoobrona – 3

 Ten głos oddany przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą prawdziwą szansą wyrażenia własnego zdania lub sprawdzenia czym są wybory!

Komisja Wyborcza w Szkole w składzie: Ewelina Szczepanek, Aleksandra Szawro, Monika Bielecka, Emilia Kowalczyk, Konrad Paga.

Komisja wyborcza na Kamczatce: Magdalena Żyjewska, Klaudia Kamińska, Beata Zyśk, Bartek Olender, Katarzyna Mikołajczyk

 

Organizator i koordynator: Magdalena Lewkowicz

Zobacz relację z prawyborów europejskich w naszej szkole na stronie CEO:

http://www.mlodzi.ceo.org.pl/relacje/prawybory-w-jagiellonce,356