Kalendarium

Niedziela, 2022-09-25

Imieniny: Aureli, Kamila

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Projekty unijne

Projekty unijne

Erasmus+logo

Rozpoczyna się nabór do projektu w sektorze - "Kształcenie i szkolenia zawodowe". 
Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+

Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na odbycie bezpłatnego 2-tygodniowego stażu zawodowego w terminach:
Szwecja – Malmö - 11.06 - 25.06.2022 r. – technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki
Hiszpania – Granada 18.06 - 02.07.2022 r.– technik ekonomista i technik logistyk
Hiszpania - Walencja 10.09 - 24.09.2022 r.– technik żywienia i usług gastronomicznych

Udział w stażu pozwoli na  podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz da możliwość zapoznania się z zagranicznym modelem pracy w branżach, w których odbywa się kształcenie w szkole. Staż pozwoli także na doskonalenie języka angielskiego.

Poniżej szczegóły dotyczące projektu.

 Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus+

 Projekt w ramach programu Erasmus+

 Nasza szkoła uczestniczy w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 finansowanym ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

W projekcie realizowane są dwa rodzaje działań: 

 1. Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w której udział weźmie 23 uczniów. Uczestnikami w projekcie będą uczniowie uczący się w II i III klasach.
 2. Obserwacja pracy, w której udział weźmie 6 nauczycieli. 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koordynatorem projektu jest Marek Szmigiel. Organizacją wysyłającą beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół nr 2 im. W. Jagiełły w Mrągowie. 

Partnerami w projekcie są: 

 1. PARTNER HISZPAŃSKI — Universal Mobility SL www.mobilityprojects.com.
 2. PARTNER SZWEDZKI — EU Mobility Sverige, Malmo www.eumobility.pl. 

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 2021-09-01 do dnia 2022-11-30. 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

 • transport;
 • organizację praktyki zawodowej;
 • przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne;
 • wsparcie językowe on-line na platformie OLS;
 • ubezpieczenie OC i NW, w tym ubezpieczenie zdrowotne Covid;
 • wyżywienie;
 • noclegi;
 • organizację czasu wolnego;
 • wycieczki kulturowe;
 • kieszonkowe;
 • badanie testy Covid-19.

 

Cele Planu Erasmusa zaplanowane w okresie 2021-2026: 

Cel 1 : Wykształcenie praktyczne 150 uczniów technikum ZS Nr2 w Mrągowie, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów w okresie 5 lat. 

Cel 2: Poprawa kompetencji językowych u 150 uczniów technikum ZS Nr2 w Mrągowie , w tym wzrost umiejętności posługiwania się językiem branżowym w okresie 5 lat poprzez udział w zagranicznych mobilnościach. 

Cel 3: Wzrost świadomości międzykulturowej, wzmocnienie poczucia bycia obywatelem Europy u 150 uczniów technikum ZS Nr2, w tym uczniów z mniejszymi szansami poprzez udział w zagranicznych wyjazdach w okresie 5 lat. 

Cel 4: Podniesienie wiedzy i umiejętności 40 n-lii ZS Nr 2 w Mrągowie w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych oraz języka obcego branżowego poprzez udział w zagranicznych działaniach w okresie 5 lat. 

Cel 5: Nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę europejskiej szkoły poprzez realizację projektu w okresie 5 lat.