Kalendarium

Piątek, 2021-06-18

Imieniny: Elżbiety, Marka

Pedagog i psycholog

ped_psy

mgr Anna Asztemborska (pedagog szkolny)

mgr Anna Bogdanowicz (pedagog szkolny)

mgr Katarzyna Wiszniewska (psycholog)

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko

Poniedziałek

8:00 – 10:30 (2,5 h)

Anna Bogdanowicz

Wtorek

9:30 – 10:30 (1h)  

13:30 – 15:30 (2 h)

Anna Asztemborska  

Anna Bogdanowicz

Środa

8:30 – 12:00 (3,5 h)  

14:00 – 15:00 (1 h)

Katarzyna Wiszniewska  

Anna Bogdanowicz

Czwartek

8:30 – 10:30 (2 h)
11:30 – 13:00 (1,5 h)  

12:30 – 15:00 (2,5 h)

Anna Asztemborska
Anna Bogdanowicz Katarzyna Wiszniewska

Piątek

8:00 – 12:00 (2 h)
12:30 – 14:30 (4 h)

Anna Bogdanowicz
Katarzyna Wiszniewska

 

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW PSYCHOLOGA I PEDAGOGÓW 

ZAKRES DZIAŁAŃ

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

STANOWISKO

Diagnoza środowiska kl.1.

Anna Bogdanowicz  

Anna Asztemborska

Katarzyna Wiszniewska

 

pedagog  

pedagog

psycholog

 

Udział w wycieczkach integracyjnych.

Anna Bogdanowicz  

Anna Asztemborska

Katarzyna Wiszniewska

 

pedagog  

pedagog

psycholog

Stypendia, pomoc materialna dla uczniów.

Anna Bogdanowicz

pedagog

Praca w zespole do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego (modyfikacje, ewaluacja)

Anna Asztemborska

pedagog

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:  

1.Diagnozowanie i obejmowanie pomocą uczniów, którzy nie mają opinii PPP i orzeczenia PPP (sytuacje losowe)

2.Analizowanie opinii i orzeczeń PPP, współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami w ramach realizacji zaleceń PPP, pomoc w prowadzeniu dokumentacji PPP, praca w zespołach opracowujących IPET, współpraca z instytucjami w ramach realizacji PPP.

   

Katarzyna Wiszniewska

Anna Bogdanowicz

 

   

psycholog

pedagog

 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży (organizacja, prowadzenie warsztatów, spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli)

Anna Asztemborska
Anna Bogdanowicz  

Katarzyna Wiszniewska

pedagog  

pedagog

psycholog

Wspieranie uczniów, nauczycieli, rodziców w bieżącym rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwiązywanie bieżących spraw wychowawczych (Sąd Rodzinny, kurator sądowy, MOPS, GOPS, PCPR itp.)

Anna Bogdanowicz  

Katarzyna Wiszniewska

pedagog  

psycholog

Zewnętrzne ankiety dotyczące programu wychowawczo – profilaktycznego, profilaktyki.

Anna Bogdanowicz

pedagog