Kalendarium

Czwartek, 2022-06-30

Imieniny: Arnolda, Emiliany

Pedagog i psycholog

ped_psy

mgr Anna Asztemborska (pedagog szkolny)

mgr Anna Bogdanowicz (pedagog szkolny)

mgr Katarzyna Wiszniewska (psycholog)

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko

Poniedziałek

10:50 - 14:20

Anna Bogdanowicz

Wtorek

7:40 - 9:40

8:00 - 11:00

Anna Bogdanowicz

Anna Asztemborska

Środa

7:40 – 8:40

8:15 – 10:45 

Anna Bogdanowicz

Katarzyna Wiszniewska  

Czwartek

8:30 – 12:00
9:35 – 14:05

Katarzyna Wiszniewska
Anna Bogdanowicz 

Piątek

12:30 – 14:30

Katarzyna Wiszniewska

 

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW PSYCHOLOGA I PEDAGOGÓW

 

ZAKRES DZIAŁAŃ

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

STANOWISKO

Diagnoza środowiska kl.1.

Anna Bogdanowicz

Anna Asztemborska

Katarzyna Wiszniewska

pedagog

pedagog

psycholog

Udział w wycieczkach integracyjnych.

Anna Bogdanowicz

Anna Asztemborska

Katarzyna Wiszniewska

pedagog

pedagog

psycholog

Stypendia, pomoc materialna dla uczniów.

Anna Bogdanowicz

pedagog

Praca w zespole do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego (modyfikacje,

ewaluacja)

Anna Asztemborska
Anna Bogdanowicz
Katarzyna Wiszniewska

pedagog

pedagog

psycholog

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

1.Diagnozowanie i obejmowanie pomocą uczniów, którzy nie mają opinii PPP i orzeczenia PPP (sytuacje losowe)

2.Analizowanie opinii i orzeczeń PPP, współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami  w ramach realizacji zaleceń PPP, pomoc w prowadzeniu dokumentacji PPP, praca w zespołach opracowujących IPET, współpraca z instytucjami w ramach realizacji PPP.

Katarzyna Wiszniewska

Anna Bogdanowicz

 

psycholog

pedagog

 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży (organizacja, prowadzenie warsztatów, spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli)

Anna Asztemborska

Anna Bogdanowicz

Katarzyna Wiszniewska

pedagog

pedagog

psycholog

Wspieranie uczniów, nauczycieli, rodziców w bieżącym rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwiązywanie bieżących spraw wychowawczych (Sąd Rodzinny, kurator sądowy, MOPS, GOPS, PCPR itp.)

Anna Bogdanowicz

Katarzyna Wiszniewska

pedagog

psycholog

Zewnętrzne ankiety dotyczące programu wychowawczo – profilaktycznego, profilaktyki oraz problemów pedagogicznych

Anna Bogdanowicz

pedagog