dni_wolne

 

11 stycznia 2021r. część praktyczna egzaminu zawodowego (model d)

12 stycznia 2021r. część pisemna egzaminu zawodowego

29 marca 2021r.

30 marca 2021r.

31 marca 2021r.

4 maja 2021r. egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2021r. egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2021r. egzamin maturalny z języka angielskiego

7 maja 2021r. egzamin maturalny z języka angielskiego (rozszerz.)

13 maja 2021r. egzamin maturalny z geografii

4 czerwca 2021r.

22 czerwca 2021r. część pisemna egzaminu zawodowego