dni_wolne

 

Data

Przeznaczenie

12.11.2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

10.01.2022r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna(d)

11.01.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

2.05.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4.05.2022r.

Egzamin maturalny z j. polskiego

5.05.2022r.

Egzamin maturalny z matematyki

6.05.2022r.

Egzamin maturalny z j. angielskiego pp

18.05.2022r.

Egzamin maturalny z geografii

01.06.2022

Egzamin zawodowy – część praktyczna (d)

17.06.2022.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych