Kalendarium

Poniedziałek, 2023-01-30

Imieniny: Martyny, Macieja

Kalendarz roku szkolnego

kalendarz_roku_szkolnego 2021/2022

Działanie

Termin

Wrzesień

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

1.09.2021r.

Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej” 

3.09.2021r.

Spotkanie z rodzicami klas 1-4 

6.09.2021r.

Spotkanie dyrektora z  Radą Rodziców 

8.09.2021r.

Spotkanie rady pedagogicznej- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego 

13.09.2021r.

Ślubowanie klas pierwszych 

24.09.2021r.

Światowy Dzień Turystyki

27.09.2021r.

Spotkanie rady pedagogicznej- podjęcie uchwał w sprawie planu doradztwa zawodowego oraz programu wychowawczo -profilaktycznego

29.09.2021r

Praktyka zawodowa klasy 3a TH/TOT

27.09-22.10.2021r.

Praktyka zawodowa klasy 3a TH/TOT (praktyka zagraniczna)

25.09-23.10.2021r.

Szkolenie nowych nauczycieli  rady pedagogicznej z Microsoft TEAMS

 

Wrzesień

Październik

 

Dzień Edukacji Narodowej- szkolne obchody 

14.10.2021r.

Akcja „Zapal świeczkę”- SU 

Październik

Listopad

 

Szkolne obchody  Święta odzyskania niepodległości 

10.11.2021r.

Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny od pracy 

11.11.2021r.

Wystawienie propozycji  ocen z przedmiotów zawodowych w klasach 4 

12.11.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

12.11.2021r.

Spotkanie z rodzicami klas 1-4 

15.11.2021r.

Dzień  Walki z Przemocą  Wobec Kobiet

25.11.2021r.

Grudzień

 

Światowy Dzień Walki z AIDS

1.12.2021r.

Wystawienie ocen półrocznych w klasach maturalnych 

14.12.2021r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

17.12.2021r.

Zakończenie półrocza w klasach maturalnych 

17.12.2021r.

Spotkanie z rodzicami klas maturalnych 

20.12.2021r.

Zimowa przerwa świąteczna 

23-31.12.2021r.

Styczeń

 

Święto Trzech Króli – dzień wolny 

6.01.2022r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna D) 

10.01.2022r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część pisemna) 

11.01.2022r.

Wystawienie ocen półrocznych w klasach 1-3 

18.01.2022r.

Rada klasyfikacyjna dla klas 1-3 

21.01.2022r.

Zakończenie półrocza w klasach 1-3 

21.01.2022r.

Ferie zimowe

24.01-6.02.2022r.

Luty

 

Półroczne spotkanie  z rodzicami klas 1-3 

08.02.2022r.

Rada podsumowująca pracę szkoły za I  półrocze 

15.02.2022r.

Praktyka zawodowa klasy 3d5 TE

17.02-16.03.2022r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02.2022r.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23.02.2022r.

Marzec

 

Praktyka zawodowa klasy 3e5 TL

17.03-13.04.2022r.

Wystawienie propozycji ocen w klasach maturalnych 

18.03.2022r.

Spotkanie z rodzicami klas 4 

22.03.2022r.

Rekolekcje wielkopostne 

Marzec

Kwiecień

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2.04.2022r.

Światowego Dnia Zdrowia

7.04.2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19.04. 2022 r.

Wystawienie ocen końcowych w klasach 4

20.04.2022r.

Światowy Dzień Ziemi

22.04.2022r.

Światowy Dzień Języka Angielskiego

23.04.2022r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych 

25.04.2022r.

Zakończenie roku klas maturalnych 

29.04. 2022 r.

Szkolne obchody Święta konstytucji 3 Maja 

28.04.2022r.

Praktyka zawodowa klasy 3d TE i 3e TL

25.04-23.05.2022r.

Praktyka zawodowa klasy 3d TE i 3e TL (praktyka zagraniczna)

23.04-23.05.2022r.

Maj

 

Święto pracy - dzień wolny 

1.05.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2.05.2022r.

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny 

3.05.2022r.

Egzamin maturalny z języka polskiego pp - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.05.2022r.

Egzamin maturalny z matematyki pp- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5.06.2022r.

Egzamin maturalny z języka angielskiego pp- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6.05.2022r.

Pozostałe egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem CKE 

Maj 2022r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5.05.2022r.

Wystawienie  propozycji ocen końcoworocznych 

10.05.2022r.

Egzamin maturalny z geografii- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

18.05.2022r.

Spotkanie z rodzicami klas1-3 

12.05.2022r.

Praktyka zawodowa klasy 3c5 TŻiUG (140 godzin) 

02.05-30.05.2022r.

Praktyka zawodowa klasy 2c5 TŻiUG (140 godzin) i 3a5 TH/TOT (140 godzin)

27.05-24.06.22r.

Czerwiec

 

Egzamin zawodowy (część praktyczna D) 

1.06.2022r.

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1-3 

10.06.2022r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 1-3

15.06.2022r.

Boże Ciało - dzień wolny 

16.06.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

17.06.2022r.

Egzamin zawodowy.

Wg harmonogramu CKE

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 

24.06 2022r.

Ferie letnie

25.06-31.08.2022r.