Aby dowiedzieć się więcej kliknij nazwę zawodu.

HOTELARZ     TECHNIK HOTELARSTWA

TURYSTYKA    TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 GASTRONOMIA   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

EKONOMIA  TECHNIK EKONOMISTA

LOGISTYKA  TECHNIK LOGISTYK