Nizina Orinoko czy Nizina Mandżurska, Pustynia Namib czy Atakama, Wyżyna Kolorado czy Darfur, Góry Betyckie czy Kantabryjskie… to tylko niektóre nazwy geograficzne z którymi poradzili sobie uczestnicy konkursu.

28 lutego w naszej szkole odbył się I etap szkolnego konkursu geograficznego ze znajomości mapy ogólnogeograficznej świata, którego celem było rozwijanie zainteresowań geograficznych, zachęcanie do samodzielnej pracy z mapą.

Do konkursu „Znawca mapy” przystąpiło 21 uczniów z klas II, III i IV- tych. Uczniowie rozwiązując test mogli wykazać się znajomością lokalizacji obiektów geograficznych takich jak: niziny, wyżyny, góry, półwyspy, pustynie i półpustynie.

Do II etapu konkursu ze znajomości mapy fizycznej zakwalifikowało się 11 osób. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zachęcamy do dalszego poznawania map, które są ważnym źródłem informacji geograficznej.

Teresa Sołohub