3.12.2018r. odbyło się spotkanie z przedstawicielką Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Klasa IIIa miała możliwość uczestniczenia w zajęciach tematycznych – Krajobraz polodowcowy Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Uczniowie uważnie obejrzeli prezentację na temat rzeźby polodowcowej, utrwalając wiadomości dotyczące form i ich powstawania, budowy geologicznej oraz skał występujących na terenie parku.

Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli także umiejętność rozpoznawania pospolitych skał charakterystycznych dla rzeźby polodowcowej.

Lekcja geografii, nieco inna niż zwykle, umożliwiła poznanie środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy i zachęciła do dalszego poznawania Mazurskiego Parku Krajobrazowego – obszaru chronionego ze względu na walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe.

Teresa Sołohub