DYREKTOR

Agnieszka Pytel

fot 015

 

WICEDYREKTOR Katarzyna Sendal
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO   Danuta Grabarek

 

1 Achranowicz Maria wiedza o społeczeństwie
2 Ajewska Joanna język polski, wiedza o kulturze, etyka
3 Asztemborska Anna język polski
4 Bańkowska Anna przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
5 Bruderek Sylwia język angielski
6 Brzozowska Sylwia religia
7 Cienka Małgorzata matematyka
8 Ciosek Grzegorz przedmioty gastronomiczne
9 Denkiewicz Maria fizyka, informatyka
10 Dobrowolska Anna wiedza o społeczeństwie
11 Dołżycka Iwona przedmioty ekonomiczne
12 Domurad Paweł język niemiecki
13 Dylak Ewelina język niemiecki
14 Flisiak Witold wychowanie fizyczne
15 Gadomski Sławomir biologia, informatyka, pracownia informatyczna
16 Grabarek Danuta przedmioty ekonomiczne
17 Hellis Jolanta nauczyciel bibliotekarz (PBP)
18 Kłudkiewicz Bernadeta wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
19 Kodź-Wichowska Karolina chemia
20 Kozak Antonina przedmioty gastronomiczne
21 Krawczyk Katarzyna przedmioty ekonomiczne i logistyczne, podstawy przedsiębiorczości
22 Labusch-Kaliszewska Monika nauczyciel bibliotekarz
23 Lasota Mariusz informatyka, obsługa informatyczna w hotelarstwie
24 Lesman Hanna język niemiecki
25 Lewkowicz Magdalena nauczyciel urlopowany w związku z pełnieniem funkcji wicestarosty
26 Majewska Karolina turystyka, hotelarstwo
27 Marczuk Zbigniew wychowanie fizyczne
28 Matwiejczyk Justyna przedmioty ekonomiczne i logistyczne
29 Mazurowska Joanna przedmioty gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości
30 Miklaszewicz-Nestoruk Jolanta przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
31 Mikłasz Marta hotelarstwo
32 Młynarczyk Zdzisław informatyka, przedmioty ekonomiczne i logistyczne
33 Olencka Wioleta nauczyciel bibliotekarz, informatyka
34 Parzych Zofia język  angielski
35 Perfikowska Marta przedmioty gastronomiczne
36 Piątkowska Małgorzata religia
37 Pytel Agnieszka geografia, przedmioty turystyczne
38 Radziwon Magdalena język angielski
39 Rogińska  Małgorzata matematyka, podstawy przedsiębiorczości
40 Sendal Katarzyna matematyka
41 Skarżyńska Marta historia
42 Sobotka Aleksandra psycholog
43 Sołohub Teresa geografia
44 Szczęsna Bożena język polski
45 Wawrzeniuk Krzysztof język angielski
46 Węglewska Irena wychowanie fizyczne
47 Wysuwa-Szefler Anna nauczyciel bibliotekarz (PBP)
48 Ziółkowska Anna język angielski
49 Żmijewska Agata religia