DYREKTOR

Agnieszka Pytel

fot 015

 

WICEDYREKTOR Katarzyna Sendal
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO   Danuta Grabarek

 

1 Ajewska Joanna język polski, wiedza o kulturze
2 Asztemborska Anna język polski
3 Bańkowska Anna przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
4 Bartyzel Ewa psycholog
5 Bruderek Sylwia język angielski
6 Brzozowska Sylwia religia
7 Cienka Małgorzata matematyka
8 Ciosek Grzegorz przedmioty gastronomiczne
9 Denkiewicz Maria fizyka, informatyka
10 Dobrowolska Anna wiedza o społeczeństwie
11 Dołżycka Iwona przedmioty ekonomiczne
12 Domurad Paweł język niemiecki
13 Dylak Ewelina język niemiecki
14 Flisiak Witold wychowanie fizyczne
15 Gadomski Sławomir biologia, informatyka, pracownia informatyczna
16 Grabarek Danuta przedmioty ekonomiczne
17 Hellis Jolanta nauczyciel bibliotekarz (PBP)
18 Kodź-Wichowska Karolina chemia
19 Kozak Antonina przedmioty gastronomiczne
20 Krawczyk Katarzyna przedmioty logistyczne
21 Labusch-Kaliszewska Monika nauczyciel bibliotekarz
22 Lasota Mariusz informatyka, obsługa informatyczna w hotelarstwie
23 Lewkowicz Magdalena historia, wiedza o społeczeństwie
24 Majewska Karolina turystyka, hotelarstwo
25 Marczuk Zbigniew wychowanie fizyczne
26 Matwiejczyk Justyna przedmioty ekonomiczne i logistyczne
27 Mazurowska Joanna przedmioty gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości
28 Miklaszewicz-Nestoruk Jolanta przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
29 Mikłasz Marta hotelarstwo
30 Młynarczyk Zdzisław informatyka, przedmioty ekonomiczne i logistyczne
31 Olencka Wioleta nauczyciel bibliotekarz, informatyka
32 Parzych Zofia język  angielski
33 Perfikowska Marta przedmioty gastronomiczne
34 Piątkowska Małgorzata religia
35 Pytel Agnieszka geografia, przedmioty turystyczne
36 Radziwon Magdalena język angielski
37 Rogińska  Małgorzata matematyka, podstawy przedsiębiorczości
38 Rozberg Ilona język angielski
39 Sendal Katarzyna matematyka
40 Skarżyńska Marta historia, historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa
41 Sołohub Teresa geografia
42 Szczęsna Bożena język polski
43 Vom Schemm Agata religia
44 Wawrzeniuk Krzysztof język angielski
45 Węglewska Irena wychowanie fizyczne
46 Wysuwa-Szefler Anna nauczyciel bibliotekarz (PBP)
47 Ziółkowska Anna język angielski