W dniu 14 marca 2018r. odbyły się szkolne obchody Światowego Dnia Liczby Pi.

Wydarzenie miało na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo zabawy.

Nad prawidłowym przebiegiem obchodów czuwali uczniowie klasy 4e, którzy udekorowali korytarze szkolne oraz pełnili rolę sędziów. W ramach obchodów przeprowadzony został konkurs polegający na:

a) napisaniu w domu wiersza o liczbie Pi. Za wiersze po 10 punktów otrzymały klasy 1c, 2a, 2d, 3e;

b) aktywnym udziale w grach i zabawach:

  • pierwsza długa przerwa 10.25-10.35 – „Tangramy”, gra której celem było ułożenie figur geometrycznych z dostępnych części tangramu w taki sposób, żeby wykorzystać wszystkie części, które muszą do siebie przylegać ale nie mogą na siebie nachodzić. Każdą część tangramu można było w razie potrzeby odwracać i obracać dookoła osi według potrzeb. Za najciekawsze tangramy po 10 punktów otrzymały klasy 2d, 3c, 3e;

  • druga długa przerwa 11.20 – 11.30 – w sali nr 16 reprezentanci klas pod okiem sędziów rozwiązywali „Zagadki matematyczne”. Okazały się one dosyć trudne. Na 25 punktów możliwych do uzyskania najwięcej punktów zdobyła klasa 3e – 14;
  • trzecia długa przerwa 12.15 -12.25 – „Magiczna Liczba Pi” – zadanie uczniów polegało na znalezieniu cyfr ukrytych w różnych miejscach na terenie szkoły i ułożeniu jak najdłuższego rozwinięcia liczby Pi (można było wymieniać się cyframi z innymi klasami). Konkurencja ta wzbudziła najwięcej kontrowersji ze względu na niezbyt uczciwy sposób zdobywania cyfr przez niektóre klasy.

W zabawie aktywny udział wzięły klasy:

klasa 1c

klasa 1e

klasa 2a

klasa 2d

klasa 2e

klasa 3a

klasa3c

klasa 3e

Najwyższą liczbę punktów zdobyła klasa 3e, która otrzymała nagrodę-niespodziankę – kupon na dodatkowe nieprzygotowanie z matematyki oraz zestaw długopisów dla całej klasy.

Gratulujemy i zapraszamy do zabawy za rok !!!

Matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo zabawy.

Małgorzata Cienka
Małgorzata Rogińska