pobierzplik

Po raz drugi w naszej został zrealizowany projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”. W tym roku projekt kończy się olimpiadą pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

24 uczniów klas ekonomicznych wzięło udział w zmaganiach w etapie szkolnym 16 osób z klasy 4D, 6 osób z klasy 3D, 2 osoby z klasy 2D. Uczestnicy odpowiadali w ciągu 30 minut na 20 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oto przykładowe pytania: w którym roku nastąpiło przejście od modelu zdefiniowanego świadczenia do modelu zdefiniowanej składki, co to jest kwota bazowa uwzględniana przy obliczaniu emerytury na starych zasadach, przez kogo ustalane są wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

Uczniowie świetnie poradzili sobie z jako to określili dosyć trudnymi pytaniami. Spośród wszystkich osób biorących udział, Komitet Szkolny wybrał 3 osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z testu i zostają jako zespół zgłoszone do udziału w II etapie. Są to Dominika Olbryś (3D), Kamila Sienkiewicz (4D), Karolina Lewandowska (4D). Lista zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja do 21 stycznia 2017 r.

Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk