„Radość pisania
Możność utrwalania (…)”
Wisława Szymborska

W słowach pochodzących z wiersza Wisławy Szymborskiej zawiera się istota tworzenia. Radość pisania dotyczy bowiem tej sfery ludzkiej aktywności, która wiąże się z zaangażowaniem emocjonalnym osoby piszącej. Wielu uważa, że najpiękniejsze w procesie tworzenia jest kształtowanie fikcyjnego świata, mniej lub bardziej przypominającego świat rzeczywisty. Jest to świat, nad którym twórca może mieć kontrolę – jest przecież jego stworzycielem. Oprócz tej, skądinąd niezwykłej mocy (s)twórczej, piszący posiada też swego rodzaju możliwości odtwórcze. Wszelkie doświadczenia życiowe, a także emocje z nimi związane są dla piszącego źródłem, z którego czerpie wiedzę o świecie. Cały proces tworzenia sprowadza się w zasadzie do ubrania w słowa tych właśnie emocji. „Radość pisania. Możność utrwalania” realizuje się poprzez słowa – szczególny rodzaj tworzywa – które stopniowo wypełniając się treścią, stają się łącznikiem miedzy twórcą a czytelnikiem. Radość pisania jest więc radością z tworzenia czegoś, nad czym mamy twórczą kontrolę i co pozwala wyrazić siebie.

Taka radość i taka motywacja musiały zapewne towarzyszyć tym uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział w ogłoszonym w I semestrze konkursie literackim. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie monologu literackiego, opowiadania z dialogiem lub wiersza. Pod hasłem „To ja patrzę. To ja czuję” należało wyrazić swoje jak najbardziej osobiste odczucia, Głównym celem konkursu było stworzenie piszącym uczniom Zespołu Szkół nr 2 możliwości prezentacji własnej twórczości. I to się udało. Jury szczególnie doceniło prace ucznia klasy 3a Sebastiana Gdańca, który wydaje się być młodym człowiekiem obdarzonym prawdziwym talentem i który zaprezentował kilka swoich tekstów. Mając świadomość, że zainteresowania literackie stają się coraz bardziej niszowe, kierujemy słowa uznania również do pozostałych uczestników konkursu.

Zwycięzcy konkursu:

  1. Sebastian Gdaniec z kl. 3a – I miejsce
  2. Kornelia Turczynowicz z kl. 1a – II miejsce
  3. Anna Gawryś z kl. 4e – III miejsce

Prace oceniało jury w składzie:

Monika Labusch-Kaliszewska
Anna Asztemborska
Ewa Bartyzel

Laureaci i uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni celującymi i bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego oraz pozytywnymi uwagami z zachowania.

Gratulujemy wszystkim czerpiącym radość z pisania i czekamy na nowe teksty w kolejnej, przyszłorocznej edycji konkursu.

Monika Labusch-Kaliszewska

Nagrodzone prace w załączniku

KONKURS LITERACKI – PRACE