Do Wrocławia przyjechało ponad 200 uczestników eliminacji centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, aby 7 czerwca wziąć udział w rywalizacji w 11 blokach tematycznych . Wśród uczestników był uczeń naszej szkoły – Kamil Samoraj, który startował w bloku: Technologia żywności. Kamil jest uczniem trzeciej klasy, kształci  się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, a do olimpiady przygotowywał się pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawodowych Pani Joanny Mazurowskiej.

W etapie centralnym mogą brać udział uczniowie, którzy w kwietniu w eliminacjach okręgowych zdobyli największą liczbę punktów w swoim bloku. Kamil w kwietniu zdobył II miejsce i tym sposobem mógł pojechać w czerwcu na eliminacje centralne do stolicy Dolnego Śląska .

Rozpoczęcie Olimpiady i etap pisemny we wszystkich blokach odbyły się w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zmagania olimpijskie trwały aż do godziny 17.00, ponieważ uczestnicy tej Olimpiady oprócz testu mają do wykonania również zadania praktyczne. Sprawdzanie umiejętności praktycznych dla poszczególnych bloków odbywało się w różnych miejscach Wrocławia i okolic. Z obydwu części: testu i części praktycznej można było uzyskać maksymalnie 120 punktów.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnicy eliminacji centralnych OWIUR  zgodnie z rozporządzeniem MEN  zwolnieni są z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskują z tej części egzaminu 100%.

Kamil Samoraj odbierze swoją nagrodę w postaci zwolnienia z pisania egzaminu w kwalifikacji T.6 już niebawem, bo 19 czerwca. Jest on również zwolniony z części pisemnej w kwalifikacji T.15, która odbędzie się w styczniu 2019 r. Ma także prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia związane z tematyką Olimpiady bez postępowania kwalifikacyjnego.

„Prof. dr hab. Józef Starczewski, przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR podkreślał, że już samo zakwalifikowanie się do etapu centralnego, to ogromny sukces. – Żeby tu być, przeszliście długą drogę. Serdecznie dziękuję za wielkie zaangażowanie zarówno wam, jak i waszym nauczycielom – mówił prof. Starczewski.”

Kamil Samoraj uzyskał tytuł FINALISTY  OLIMPIADY i wszelkie przywileje z tym związane.

Serdeczne gratulacje.