13 stycznia w piątek uczeń klasy 4d  wziął udział w II etapie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Olsztynie. Pomimo niesprzyjającej pogody Kamil postanowił zmierzyć się z zagadnieniami ekonomicznymi w temacie przewodnim.

Tegoroczna Olimpiada poświęcona była tematyce państwa i gospodarki. Kamil wypowiedział się na temat główny olimpiady  czyli „Na czym polega deregulacja gospodarki? Podaj przykład deregulacji w Polsce. Jakie korzyści może przynieść deregulacja, a jakie zagrożenia są z nią związane?

Następnie przystąpił do rozwiązania zadania z analizy ekonomicznej i udzielenia odpowiedzi na 30 pytań testowych. Jesteśmy dumni, że mieliśmy swojego reprezentanta w tak trudnym konkursie. Cieszymy się młodzi ludzie znajdują czas na rozwijanie swoich pasji ekonomicznych i nie tylko ekonomicznych 🙂

Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów na jeszcze wyższym szczeblu.

Iwona Dołżycka – nauczycielka ZS nr 2