mat_poprawa-486x300

Część pisemna

 

Data

Przedmiot

Nr Sali

SF/ NF

21.08.2018r.

Godz.9.00

J. polski

12

NF

21.08.2018r.

Godz.9.00

Matematyka

13

NF

21.08.2018r.

Godz.9.00

Matematyka

16

NF

21.08.2018r.

Godz.9.00

Matematyka

15

SF

Imienne listy osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej  będą wywieszone na drzwiach odpowiednich sal egzaminacyjnych w dniu egzaminu.

Proszę o stawienie się na egzamin o godz.8.30 w celu przeprowadzenia czynności porządkowych.

Proszę nie zapomnieć o odpowiednich przyborach.