erasmus-plus-logo

Projekt „Nauczyciele też się uczą” 2018PLAKAT

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2018

 


Projekt

„Mobilni w Europie – staże zagraniczne szansą na lepszy start w życie zawodowe”

 STAŻ ZAWODOWY SZANSĄ NA DOBRY START

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie, klasa 3 – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

plakat_uczniowie

erasmushotelarz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY