Ile zużywamy opakowań plastikowych w naszych domach? – podsumowanie eksperymentu badawczego.
Nauczycielki przedmiotów przyrodniczych: Teresa Sołohub i Maria Denkiewicz zaproponowały uczniom przeprowadzenie eksperymentu badawczego, którego celem było określenie ilości odpadów plastikowych pojawiających się w naszych koszach na śmieci. Zachęciły do segregowania i przeliczania ilości odpadów oraz przygotowania zestawienia.

W dniach 4 – 11 lutego osiemnaścioro uczniów podjęło się tego zadania. Zebrane dane pozwoliły dokonać podsumowania statystycznego. Podliczenie wykazało, że jedna osoba w ciągu tygodnia wyrzuca 11,6 sztuk opakowań plastikowych, w tym:

4 butelki

2 opakowania po serze

1 opakowanie po jogurcie

3 woreczki foliowe

W ciągu miesiąca – 46 sztuk, a w ciągu roku aż 602 sztuki opakowań.
Uwzględniając liczbę mieszkańców Mrągowa, można wyliczyć, że jego mieszkańcy w ciągu tygodnia wyrzucają 253 620 sztuk opakowań plastikowych, a w ciągu roku 13 188 268 sztuk.
Z badania wynika, że w naszych domach zużywamy ogromne ilości opakowań plastikowych. Ich wyrzucanie po jednorazowym użyciu przyczynia się do powstania góry śmieci, które będą się rozkładały przez setki lat. Dlatego też pamiętajmy o segregowaniu odpadów i wrzucaniu ich do odpowiednich pojemników.  Surowce pozyskane w ten sposób będzie można ponownie wykorzystać.