EGZAMIN_ZAWOD

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM STYCZEŃ 2019

Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2018-2019

Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_PISEMNY_I_II_2019

Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_PRAKTYCZNY_I_II_2019

OKE Łomża EGZAMIN ZAWODOWY NOWY

 


Pages: 1 2