dni_wolne

Rok szkolny 2018/2019

 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

2.11.2018 dzień po święcie Wszystkich Świętych

9.01.2019 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna

10.01.2019 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna

2.05.2019 – dzień międzyświąteczny

6.05.2019 – egzamin maturalny z j. polskiego

7.05.2019egzamin maturalny z matematyki

8.05.2019egzamin maturalny z j. angielskiego

15.05.2019egzamin maturalny z geografii

17.06.2019egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna

18.06.2019egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna