dni_wolne

Rok szkolny 2016/2017

31.10.2016 – dzień przez Świętem Wszystkich Świętych

9.01.2017 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna

12.01.2017 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna

2.05.2017 – dzień międzyświąteczny

4.05 2017 – matura z języka polskiego

5.05.2017 – matura z matematyki

8.05.2017 – matura z języka angielskiego

16.06.2017 – piątek po święcie Bożego Ciała

20.06.2017 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna

Dzień wolny od zajęć przeznaczony na egzamin zawodowy (termin zostanie podany przed 31 grudnia 2016r.)

Dyrektor ZS nr 2
Agnieszka Pytel