dni_wolne

Rok szkolny 2017/2018

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

10.01.2018 – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

11.01.2018 – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

30.04.2018 – dzień międzyświąteczny

4.05.2018 – egzamin maturalny z języka polskiego

7.05.2018 – egzamin maturalny z matematyki

8.05.2018 – egzamin maturalny z języka angielskiego

2.05.2018 – dzień międzyświąteczny

1.06.2018 – piątek po Święcie Bożego Ciała

19.06.2018 – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie