su2

2018/2019

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

3-SAMORZAD

Przewodniczący SU:

Szymon Dziergiewicz 2E 

Z – ca Przewodniczącego SU:

Zuzanna Twork 2D 

Skarbnik SU:

Kaja Foltyńska 2E 

Rzecznik Uczniów SU:

Kamila Topa 2C 

 

POWODZENIA w działaniu 

18545