happy-new-year

Harmonogram egzaminu poprawkowego sierpień 2016

Egzamin poprawkowy w części pisemnej odbędzie się  23 sierpnia 2016 roku o godz. 9.00.
Zdający proszenie są o przybycie do szkoły o godz. 8.30 z dowodem tożsamości.

Na egzaminie poprawkowym obowiązują majowe procedury maturalne, które  znajdują  się na stronie szkoły.

Egzamin poprawkowy w części ustnej odbędzie 24 sierpnia 2016 r. o godz. 9.00 

Matematyka  nowa formuła
miejsce egzaminu – aula

Matematyka stara formuła
miejsce egzaminu – sala nr 24

Język angielski – pisemny
miejsce egzaminu – sala nr 31

Język angielski- ustny
miejsce egzaminu – sala nr 15