HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – sierpień 2018 r.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 27 – 28.08.2018r.

 • 08.2018r. (poniedziałek) odbędzie się egzamin poprawkowy z:
  – matematyki o godzinie 8.00 w sali nr 9
  – finansów, języka angielskiego, technologii gastronomicznej z towaroznawstwem
  o godzinie 8.00 w sali nr 7.
 • 08.2018r. (wtorek) odbędzie się egzamin poprawkowy z:
  – geografii, języka polskiego o godzinie 8.00 w sali nr 8
  – fizyki, języka niemieckiego o godzinie 8.00 w sali nr 6.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej.

O wyznaczonej wyżej godzinie uczniowie zdają część pisemną egzaminu.

Egzamin pisemny z:

 • ˗ języka polskiego trwa 90 minut,
 • ˗ matematyki trwa 45 minut,
 • ˗ geografii trwa 45 minut,
 • ˗ fizyki trwa 45 minut,
 • ˗ języka niemieckiego trwa 45 minut,
 • ˗ języka angielskiego trwa 45 minut,
 • ˗ finansów trwa 45 minut,
 • ˗ technologii gastronomicznej z towaroznawstwem trwa 45 minut.

Po części pisemnej rozpocznie się część ustna. Ogłoszenie wyników odbędzie się po obu częściach egzaminu.