SPOTKANIE Z RODZICAMI – 16.11.2017r. (czwartek)
16.30 – prelekcja dla rodziców klas 1 – 4 na temat: „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Dziecko, które czyta stanie się dorosłym, który myśli”.

Spotkanie poprowadzi nauczyciel bibliotekarz z naszej szkoły pani Wioleta Olencka (aula).

 

17.00 – spotkanie rodziców uczniów klas 1 – 4 z wychowawcami klas 

KLASA WYCHOWAWCA NR SALI
1a p. Joanna Ajewska 15
1c p. Grzegorz Ciosek Spotkanie z wychowawcą odbędzie się w środę 15.11
o godz. 16.00 w sali nr 15.
16.11 zapraszamy rodziców na indywidualne rozmowy
z nauczycielami uczącymi w klasie.
1d p. Iwona Dołżycka 5b
1e p. Katarzyna Krawczyk 27
2a p. Karolina Majewska 7
2c p. Anna Asztemborska 6
2d p. Witold Flisiak 26
2e p. Paweł Domurad 12
3a p. Anna Ziółkowska 17
3c p. Marta Perfikowska 8
3d p. Zbigniew Marczuk 24
3e p. Maria Denkiewicz 18
4a p. Marta Mikłasz 13
4c p. Joanna Mazurowska 16
4d p. Jolanta Miklaszewicz – Nestoruk 23
4e p. Małgorzata Rogińska 9

 

 W zebraniu z rodzicami uczestniczą wszyscy nauczyciele od godziny 17.00.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7