wychowawcy

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
1A Joanna Ajewska
1C Grzegorz Ciosek
1D Iwona Dołżycka
1E Katarzyna Krawczyk
2A Karolina Majewska
2C Anna Asztemborska
2D Witold Flisiak
2E Paweł Domurad
3A Anna Ziółkowska
3C Marta Perfikowska
3D Zbigniew Marcuk
3E Maria Denkiewicz
4A Marta Mikłasz
4C Joanna Mazurowska
4D Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk
4E Małgorzata Rogińska