wychowawca

Lp. klasa Imię i nazwisko nauczyciela
      1 1a Karolina Majewska
      2 1c Anna Asztemborska
      3 1d Witold Flisiak
      4 1e Paweł Domurad
      5 2a Magdalena Radziwon
      6 2c Marta Perfikowska
      7 2d Sylwia Bruderek
      8 2e Maria Denkiewicz
      9 3a Marta Mikłasz
10 3c Joanna Mazurowska
11 3d Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk
12 3e Małgorzata Rogińska
13 4a Teresa Sołohub
14 4b Bożena Szczęsna
15 4c Antonina Kozak
16 4d Iwona Dołżycka
17 4e Katarzyna Krawczyk