wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
1a Bożena Szczęsna
1c Antonia Kozak
1d Anna Bańkowska
1e Zofia Parzych
2a Joanna Ajewska
2c Grzegorz Ciosek
2d Iwona Dołżycka
2e Katarzyna Krawczyk
3a Karolina Majewska
3c Anna Asztemborska
3d Witold Flisiak
3e Paweł Domurad
4a Anna Ziółkowska
4c Marta Perfikowska
4d Zbigniew Marczuk
4e Maria Denkiewicz