boidbd7ejqaue19n8jqa

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2018/2019.

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela od następstw nieszczęśliwych wypadków typujący ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Aviva. Wyjątkowo i na próbę dajemy Państwu możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia.

W załączonej tabeli macie Państwo informację o  zakresie, warunkach oraz wysokości składki rocznej. Proszę zwrócić uwagę na to, że ochrona ubezpieczonego zagwarantowana jest 24 godziny na dobę, na całym świecie.

Dla kogo jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest skierowane dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Kiedy i gdzie obowiązuje ?

Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok, na terenie całego świata. Oznacza to, że dziecko objęte jest szeroką ochroną zarówno w szkole, w domu i na zajęciach pozalekcyjnych, jak i w trakcie wypoczynku podczas wakacji, ferii oraz innych wyjazdów.

Co daje ubezpieczenie NNW – Aviva dla uczniów i przedszkolaków?

Ubezpieczenie oferuje wsparcie finansowe dla dziecka, gdy zdarzy się mu nieszczęśliwy wypadek w szkole, czy na zajęciach sportowych, a także, gdy w wyniku zachorowania trafi do szpitala. Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, pobytu w szpitalu, zabiegów i badań diagnostycznych czy zakupu leków, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych zaleconych przez lekarza, a także zapewnia świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia oferujemy usługi assistance m.in.: transport medyczny, rehabilitację oraz wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wizyty pielęgniarskie, pomoc psychologa czy dowóz leków.

Oferta – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Mamy w ofercie 4 pakiety z szerokim zakresem ubezpieczenia. Każdy może wybrać ofertę do swoich potrzeb. Rekomenduję zakup pakietu wzorowego lub pakietu celującego. Proszę zwrócić uwagę, że decydując się na pakiet celujący dziecko ma zagwarantowane najwyższe sumy ubezpieczeniowe na rynku po bardzo konkurencyjnej cenie.

Dlaczego Aviva?

Aviva jest wiodącym ubezpieczycielem z ponad 320-letnim doświadczeniem obsługującym obecnie 33 mln Klientów w 16 krajach Europy, Azji oraz w Kanadzie. Aviva w Polsce jest obecna od ponad 25 lat i ubezpiecza ponad 3,5 mln Klientów. Oferuje pełną gamę produktów ubezpiecze­niowych i inwestycyjnych, w tym ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe i zdrowotne oraz usługi zarządzania aktywami. Nasza oferta cieszy się dużym uznaniem Klientów, o czym świadczą przyznawane nagrody za nasze produkty i usługi ubezpieczeniowe.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PONIŻEJ PO KLIKNIĘCIU:

 

AVIVA dla uczniów i przedszkolaków

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu

 

Postanowienia dodatkowe