Kwota wpłaty na fundusz RR w roku szkolnym 2018/19 wynosi 35 zł. Pieniądze można wpłacać na rachunek bankowy podany poniżej.

Bank Spółdzielczy w Mrągowie

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie

59 8848 0008 0000 0723 2006 0001

w tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.

 

Dziękujemy za Państwa wpłaty.