radarodzicow

 Rok szkolny 2017/2018

Przedstawiciele Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Małgorzata Piszczatowska

Zastępca przewodniczącej: p. Ewelina Pusek

Sekretarz: p. Magdalena Bromberg

 

KLASA

ODDZIAŁOWE RADY RODZICÓW

1a przewodnicząca: Bromberg Magdalena
z-pca przewodniczącej : Lichocka-Cichowska Marta
1c przewodniczący: Sekretarski Tomasz
z-pca przewodniczącego: Sławińska Emilia
skarbnik: Lebiecka Marlena
1d przewodniczący: Wiórko Beata
zastępca przewodniczącej: Kalinowska Bożena
skarbnik: Twork Maria
1e przewodnicząca: Weber Anna
członek: Zadroga Jolanta
członek: Warmińska Sylwia
2a przewodniczący: Remiszewski Zbigniew
członek: Skorupska Joanna
członek: Szczepanek Joanna
2c przewodnicząca: Porycka Beata
zastępca przewodniczącej: Sładkiewicz Agnieszka
skarbnik: Łojko Halina
2d przewodnicząca: Lippke Beata
z- ca przewodniczącej: Waszkiewicz Ewa
skarbnik: Łuba Urszula
2e przewodnicząca: Tomaszewska Małgorzata
członek: Kossakowska Jolanta
członek: Krakowska Anna
3a przewodnicząca: Piszczatowska Małgorzata
zastępca Przewodniczącej: Bawirsz Krystyna
skarbnik: Spiżarska Beata
3c przewodniczący: Klecan Ewelina
z-pca przewodniczącego: Skoniecka Agnieszka
skarbnik: Ogińska Elżbieta
3d skarbnik: Taudul Grażyna
przewodnicząca: Charkot Mirona
3e przewodnicząca: Goleń Małgorzata
czlonek: Juńczyk Monika
członek: Michalski Marek
4a przewodnicząca: Podzielna Agnieszka
członek: Górska Krystyna
członek:  Krukowska Elżbieta
4c przewodniczący: Mysiorski Zenon
członek: Parda Grzegorz
członek: Stankiewicz Piotr
4d przewodnicząca: Żak Agnieszka
4e przewodnicząca: Nowwicka Danta
członek : Szydlik Mariusz

Pages: 1 2