Nasze filmy

Zapraszamy do obejrzenia filmów z naszej szkoły. 2018     2016 2015 ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA        ...

Więcej

Technik logistyk

  Kwalifikacje: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych   Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej...

Więcej

Technik obsługi turystycznej

Kwalifikacje: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych   Organizator turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania optymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych,...

Więcej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.   Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi...

Więcej

Technik hotelarstwa

Kwalifikacje: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie...

Więcej

Technik Ekonomista

Kwalifikacje: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości   Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania...

Więcej