Kalendarium

Czwartek, 2022-08-18

Imieniny: Bogusława, Bronisława

Warsztaty w Berlinie, czyli cztery dni edukacji w stolicy Niemiec

Wyjazd edukacyjny do berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego w połowie maja br. odbył się w ramach projektu Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) pt. Jak dobrze znasz mniejszość niemiecką? Odkrywanie historii lokalnej - Bojownicy ruchu oporu.

O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach zdecydowało niezależne jury, które oceniło wcześniej nadesłane eseje młodzieży z klas IA5, IIA5 i IIE5. Zadanie polegało na napisaniu eseju na temat wybranego polskiego bądź niemieckiego bojownika ruchu oporu z okresu II wojny światowej.

Uczennice ZS nr 2 zobaczyły w instytucie wystawę poświęconą poczcie harcerskiej w Powstaniu Warszawskim i wzięły udział w ciekawych warsztatach o Witoldzie Pileckim. Po zajęciach znalazł się czas na dyskusję, debatę i refleksję, aby lepiej zrozumieć losy tego niezwykłego bohatera. Nawiązaniem do obecnej sytuacji w Europie był prezentowany zbiór zdjęć i informacji pt. Warszawa 44-Mariupol 22. Warto także wspomnieć, że w instytucie zbierane są dary dla Ukraińców - wolontariusze przygotowują paczki z artykułami pierwszej pomocy, żywnością, ubraniami.

Miejsce Pamięci Niemieckiego Ruchu Oporu (Gedenkstätte Deutscher Widerstand) bardzo mocno zapisało się w pamięci uczestników wyjazdu do Berlina. To tu mieściło się biuro Stauffenberga, spiskowca, który 20 lipca 1944 r. przeprowadził nieudany zamach na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu. To tu Claus Schenk Graf von Stauffenberg i trzej inni spiskowcy zostali rozstrzelani po wcześniejszym aresztowaniu i skazaniu na śmierć. Z relacji przewodnika można było dowiedzieć się także, jak doszło do powstania pomnika z brązu, stojącego na dziedzińcu tego pamiętnego miejsca.

Nie od dziś wiadomo, że Berlin oferuje szereg możliwości poznawania żywej lekcji historii. Oto, co młodzież zwiedziła po warsztatach:
- Pomnik Pomordowanych Żydów Europy (Denkmal für die ermordeten Juden Europas; Holocaust-Mahnmal),
- Pomnik Pomordowanych Sinti i Romów Europy, Ofiar Narodowego Socjalizmu (Das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas),
- Miejsce Pamięci Bundeswehry (Das Ehrenmal der Bundeswehr).

Pobyt w Niemczech był także doskonałą okazją do szlifowania języka obcego. Wreszcie można było przetestować swoje umiejętności lingwistyczne w sytuacjach codziennych, wzbogacić zasób słów i wykazać się poprawną wymową.

Serdeczne podziękowania należą się pani Julii Herzog, która wymyśliła i koordynowała to nietuzinkowe przedsięwzięcie. Dziękujemy również wszystkim pracownikom Instytutu Pileckiego w Berlinie za cenne informacje na temat patrona instytutu.

Projekt został sfinansowany przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Sebastian Jabłoński