Technicy żywienia i usług gastronomicznych pojadą na eliminacje centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

22 kwietnia 2016r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się eliminacje okręgowe XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do tego etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 197 uczniów z 44 szkół z województw: warmińsko-mazurskiego, części podlaskiego, mazowieckiego i pomorskiego. W Olsztynie młodzież rywalizowała w 8 blokach tematycznych: architektura krajobrazu, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, technologia żywności, gastronomia,  i weterynaria. Pierwsza część eliminacji polegała na rozwiązaniu przez uczestników testu składającego się z 60 pytań, druga zaś dotyczyła sprawdzianu umiejętności praktycznych. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: w bloku: Gastronomia – Klaudia Deptuła z klasy 3c oraz w bloku: Technologia żywności – Agnieszka Sobolewska z klasy 2c i Mateusz Galbarczyk z klasy 2c Wszyscy nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze. Zajęli premiowane miejsca i otrzymali nagrody rzeczowe. Klaudia Deptuła i Mateusz Galbarczyk znaleźli się w czołówce nagrodzonych uczestników w swoich blokach tematycznych i będą reprezentować szkołę na eliminacjach centralnych w czerwcu. Uczniowie Ci odnieśli duży sukces, tym bardziej, że jest to dopiero  drugi z kolei udział naszej szkoły w tej olimpiadzie. Cieszy fakt, że są w naszej szkole uczniowie, którzy mają pozytywną motywację, chcą rozwijać swoje zainteresowania  i chętnie podejmują wyzwania. Oczywiście mają z tego też wymierne korzyści, a mianowicie takie, że uczestnicy etapu centralnego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz przyjmowani są na wiele kierunków studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Tegoroczne eliminacje centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbędą się w Trzciance w  okręgu poznańskim. Najlepsi uczestnicy eliminacji okręgowych będą walczyć o zwycięstwo w dniach 3 i 4 czerwca. Wśród nich będą również Klaudia Deptuła i Mateusz Galbarczyk.  Powodzenia! Joanna Mazurowska Agnieszka, Mateusz i...

Więcej

Technik logistyk w nowej odsłonie od 1 września 2016

Branża TSL=> transport, spedycja, logistyka Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer życia gospodarczego Kształcąc się w zawodzie technik logistyk: – uzyskasz wiedzą z przedmiotów ekonomicznych i logistycznych – nabędziesz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy logistyka, przewoźnika i spedytora – poznasz język angielski zawodowy – zaplanujesz, zorganizujesz, skontrolujesz sprawny przepływ towarów od momentu wytworzenia => zakupu, aż do końcowego odbiorcy (klienta) – kupisz on-line, zaplanujesz najkrótszy transport, przewieziesz, dostarczysz „door to door” Odbędziesz praktyki: – zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ – w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych – w firmach transportowych i spedycyjnych – w służbach logistycznych jednostek mundurowych – w jednostkach administracji publicznej Logistyczne wyzwania: Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – 3 finalistów Z analizy rynku pracy wynika, że na czołowym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych zawodów w roku 2020 będzie inżynier logistyk” Źródło: („Newsweek”, 15.10.2010) Planujemy, aby w roku szkolnym 2016/2017 zawód technik logistyk został objęty patronatem Straży Granicznej. Technik logistyk zawód z przyszłością!!! Katarzyna Krawczyk...

Więcej

Logistyka służb ratunkowych

Wypadki masowe i komunikacyjne, pożary czy katastrofy stanowią jedno z największych wyzwań dla współczesnych służb ratunkowych, a przede wszystkim dla Państwowej Straży Pożarnej. Pracę strażaków, organizację jednostki ratowniczo-gaśniczej, wyposażenie sprzętowe i logistyczną organizację procesu ratunkowego mogli poznać młodzi logistycy podczas wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Pod wodzą  mł. asp. Sebastiana Micińskiego (dowódcy zastępu) młodzież mogła poznać tajniki pracy strażaków ze szczególnym uwzględnieniem: – struktury organizacyjnej KP PSP w Mrągowie – zasobów ludzkich (pracownicy mundurowi i pracownicy cywilni) – wyposażenia technicznego, sprzętu gaśniczo-ratunkowego, środków transportu – systemu szkoleń. Bardzo ważną dla logistyki zdarzeń ratunkowych jest organizacja pracy i podział obowiązków na miejscu zdarzenia. W związku z tym na miejscu można wyróżnić następujące fazy: Faza wstępna obejmuje pierwsze minuty od wystąpienia zda­rzenia. Na tym etapie najważniejsze jest szybkie rozpoznanie zagrożenia występującego na miejscu zdarzenia oraz powiadomienie odpowiednich służb. Osoby poszkodowane w dużej mierze są zdani tylko na siebie i ewentualną pomoc współuczestników lub świadków zdarzenia. Faza konsolidacji rozpoczyna się w momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych. Istotną rolę odgrywa w tej fazie szybka mobilizacja służb ratowniczych, sprawne zarządzanie poszczególnymi służbami i zgromadzenie odpowiednich sił i środków w zależności od potrzeb. Na tym etapie dochodzi do ogólnej oceny zdarzenia, wstępnej segregacji medycznej poszkodowanych, wstępnego leczenia na miejscu zdarzenia oraz opanowania reakcji tłumu. Od sprawności przeprowadzonych działań w tej fazie w znacznym stopniu zależy wielkość poniesionych strat w wyniku katastrofy. Faza usuwania skutków, która obejmuje leczenie poszkodowanych w warunkach szpitalnych najlepiej o jak najwyższej referencyjności, a także usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku zdarzenia. Na tym etapie rozpoczynają się także prace dochodzeniowe wyjaśniające przyczyny zdarzenia. Faza odległa obejmuje likwidację odległych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Na tym etapie dokonuje się analizy zdarzenia i przeprowadzonych działań ratowniczych w celu usprawnienia ich funkcjonowania w przyszłości. Tegoroczna wyprawa młodych logistyków w największym stopniu była zwrócona na organizację pracy strażaków w ratownictwie wodnym. Ta dziedzina jest na tyle trudna, że największą presję na ratownikach wywiera czas, a w większości jego brak. W przypadku działań na wodzie profesjonalizm i bezpieczeństwo strażaków jest najważniejsze, tutaj nie można się pomylić nawet raz. Należy zwrócić uwagę również na ogromne znaczenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i ich miejsce w operacyjnym wsparciu zawodowych strażaków. W klasie Ie mamy kilku strażaków ochotników, którzy aktywnie działają w OSP. Katarzyna...

Więcej

Akcja „Nasza Biało-Czerwona”

Pierwszego maja 2016r. punktualnie o godzinie 12.00 zjawiliśmy się na Placu Unii Europejskiej z własną „cegiełką” w postaci biało-czerwonego fragmentu flagi stworzonego przez Patrycję Gortatowską (z niewielką pomocą mamy) na Majówce Europejskiej. Naszym zadaniem było doszycie szkolnej „cegiełki” do wspólnej flagi. Niezwykłymi umiejętnościami krawieckimi wykazali się: Besta Zyśk Sylwia Skoniecka Luiza Dymitraszczuk Natalia Trzeciakiewicz i … Krzysztof Malon. Widać „igła im nie straszna”. Powstała „Nasza  Biało-Czerwona” zawisła na budynku  CKiT w czasie uroczystości 3 Maja. Opiekun SU...

Więcej