STYPENDIA SZKOLNE – 15 WRZEŚNIA MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do dnia 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Stypendium przyznaje się uczniom, będącym mieszkańcami Mrągowa, niezależnie od miejsca pobierania nauki. O stypendium mogą ubiegać się rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł netto. Istotny jest fakt, iż z dniem 1 października br. kryterium to wzrasta do kwoty 514 zł...

Więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 rozpocznie się 1 września 2015 o godz.9.00 w sali sportowej. dyrektor ZS nr 2 Agnieszka Pytel

Więcej

Wyprawka szkolna 2015

Dyrektor Zespołu  Szkół  nr 2 w Mrągowie informuje o możliwości udzielania uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach rządowego programu pomoc uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”. Szczegóły  informacji znajdziecie Państwo w załącznikach. Agnieszka Pytel dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW. NALEŻY JE...

Więcej

„Środowisko i życie społeczne”- hasło główne workcampu – Ewoca3

Przez prawie trzy tygodnie młodzież z Powiatu Mrągowskiego pod opieką Pani Magdaleny Lewkowicz i Pani Marty Perfikowskiej realizowała projekt zakładający odremontowanie świetlicy dla dzieci wraz z terenem wokół Centrum Młodzieżowego Vorhalle w Niemieckim Hagen. Odbywają się tu zajęcia integracyjne, tematyczne, dzieci odrabiają lekcje i spędzają czas wolny pod opieką pedagogów. Projekt odbywa się w ramach...

Więcej