Wszystkie osoby przyjęte do szkoły powinny zgłosić się do sekretariatu szkoły, po skierowanie do lekarza medycyny pracy, w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do odbywania praktycznej nauki zawodu. Osoby, które będą uczęszczać do: TECHNIKUM NR 1 Zawód: technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik logistyk proszone są o zakupienie książeczki zdrowia...